Søknadsfrist: fredag 01 april 2016

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×

Er du kunstner og har en god idé for et prosjekt med barn og ungdom, som du ønsker hjelp til å utvikle? Da kan Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) gi deg tre dager i Lofoten der folk med mye erfaring med slikt arbeid hjelper deg med akkurat dét.

  • NNKS inviterer 3-5 kunstnere til en produksjonssamling 9.-11. mai 2016. Samlingen finner sted på Kunstnerhuset i Svolvær.
  • NNKS dekker alle utgifter til reise og opphold på Kunstnerhuset.
  • Vi kan bare arbeide med et begrenset utvalg prosjekter, og deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser.

Den Kulturelle Skolesekken
Alle kunstnere kan én gang i året melde inn produksjoner til Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i alle landets fylker. Vi vet at det finnes veldig mange gode ideer og interessante kunstnerskap som kan brukes i fabelaktig formidling der ute. Vi vet også at mange kunstnere ønsker å gjøre noe for DKS, men er usikre på hvordan de skal gjøre det.

Om NNKS’ arbeid med Den Kulturelle Skolesekken
For Nordnorsk kunstnersenter er det viktig at den kunsten barn og ungdom møter i Den kulturelle skolesekken og annen organisert formidling er i takt med samtidens kunst. Våre kunstprosjekter for og med unge tar oftest utgangspunkt i nålevende kunstneres praksis, og kunstnere arbeider selv sammen med de unge. Vi arbeider hele tiden med å utvikle kunstprosjekter for barn og unge, og testlab for produksjoner er et av verktøyene. Hvert år lager NNKS mer enn 200 verksteder for unge rundt i hele Nord-Norge, oftest organisert som turnéer med kunstnere.

Hva slags prosjekter ser vi etter?
Vi søker prosjekter som kan utvikles innenfor rammene av de arbeidsformer og formater vi har i vårt eget arbeid med Den Kulturelle Skolesekken. Det må  gjerne være ideer som er litt utenfor tradisjonelle båser.

Vi ønsker søknader fra kunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi har arbeidet med alt fra klassisk tegning til lydkunst og performance i våre prosjekter.

Vi ønsker vi å bidra til utvikling av produksjoner som kunstnerne kan tilby norske fylker og byer til søknadsfristen for DKS-produksjoner til neste skoleår (Høst 2017/vår 2018). Fristen blir sannsynligvis omkring 1. november 2016.

Hva får deltakerne?
Deltakerne vil få hjelp til å utvikle prosjekter gjennom å diskutere dem med andre. De får spisset ideer, valgt metoder, utviklet formidlingen, beskrevet prosjektene og kommmer langt på vei mot en ferdig produksjon. Erfarne veiledere fra kunst- og pedagogikkfeltet deltar som foredragsholdere og samtalepartnere. I løpet av samlingen tester vi med barn i aktuelle aldersgrupper.

Hvem kan søke?
Alle profesjonelle billedkunstnere.

Hva skal søknaden inneholde?

  • en kort (1-2 A4 sider/5000 tegn) beskrivelse av prosjektet du ønsker å utvikle. Si noe om hva barn og unge skal produsere/erfare/oppleve gjennom prosjektet. Skriv også gjerne litt om forholdet mellom prosjektet og din egen praksis som kunstner.
  • cv
  • relevant billeddokumentasjon (maks. 8 foto) og evt. linker til video, som gir oss bedre forståelse av prosjektet

Prosjektet du søker med kan være helt nytt, eller det kan være noe du ønsker å videreutvikle.

Søknaden skal sendes inn via Nordnorsk kunstnersenters søknadsportal.

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.