Søknadsfrist: onsdag 28 desember 2016

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×

Utlysning: kunstprosjekt i Mo i Rana

To produksjonsstipender til kunstnere som vil realisere et prosjekt i Mo i Rana

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) ønsker forslag fra kunstnere som vil realisere et kunstprosjekt i Mo i Rana i Nordland fylkeskommune. Mottakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendt prosjektskisse. De to kunstprosjektene er en del av kunstnersenterets arbeid med prosjekter og utstillinger i Nord-Norge og vil kunne inngå i sammenheng med andre NNKS-prosjekter. Stipendet består av delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Rammer og organisering

Prosjektet må foregå i Mo i Rana og ha oppstart i 2017. Kunstverket eller -prosjektet kan finne sitt sted ute eller innendørs og er tenkt som et tidavgrenset prosjekt. Tematisk gis det ingen begrensninger, men det er ønskelig at prosjektskissen sier noe om hvorfor dette burde finne sted i Mo i Rana.

Kunstnere/kunstnergrupper som velges ut vil motta et produksjonsstipend på kr 50.000,- hver. (Kunstnerne står fritt til å søke annen finansiering til prosjektet.)
I løpet av vinter/vår 2017 arrangerer NNKS en befaring til Mo i Rana med kunstnerne for å gjøre forundersøkelser, vurdere mulige steder for kunstprosjektene og møte mulige samarbeidspartnere. NNKS dekker kostnader for kunstneres befaring. NNKS betaler et honorar og vederlag etter statens satser.

Mo i Rana

Mo i Rana er den nest største byen i Nordland fylkeskommune. Byen har en sterk industritradisjon og er hjemsted for Nasjonalbiblioteket. Om Mo i Rana på wikipedia her.

Søknadsfrist: 28. desember 2016

Søknaden skal inneholde:

• prosjektskisse
• kostnadsoverslag for prosjektet
• cv
• dokumentasjon / illustrasjoner som er relevante for prosjektskissen: inntil 8 fotografier/illustrasjoner og lenker til evt. video- og lydfiler og nettsider

Søknad og all dokumentasjon skal leveres gjennom kunstnersenterets søknadsportal på nnks.no
(Scroll ned for å registrere deg og logge inn. Er du allerede registrert bruker på nnks.no logger du inn med passord og brukernavn du har fått)

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.