Søknadsfrist: fredag 02 september 2016

Logg inn eller registrer deg nederst på siden for å søke.
×

[scroll down for english]

Invitasjon til å sende inn portfolioer

Kuratorer for LIAF 2017 er Heidi Ballet og Milena Høgsberg. Som en del av sitt arbeid med kunstfestivalen ønsker kuratorene å bli bedre kjent med kunstscenen i Nord-Norge, og inviterer med dette – i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter, som organiserer LIAF – kunstnere bosatt i Nord-Norge til å sende inn en portfolio som presenterer kunstnerisk praksis. Innsendingen er uforpliktende fra både kunstner og kuratorenes side.

For mer info om LIAF og kuratorene Høgsberg og Ballet, se www.liaf.no.

Portfolioen må være på engelsk, og skal inneholde:

  • beskrivelse av kunstnerisk praksis (maks 3000 tegn)
  • relevant billedmateriale (maks 8 foto med billedtekster. Film- og lydfiler og evt. materiale på nett legges ved som lenker i søknaden)
  • cv

Portfolioen skal leveres gjennom Nordnorsk kunstnersenters elektroniske utlysningsportal på old.nnks.no (Logg inn eller opprett søknadskonto nedenfor. Har du allerede en konto på nnks.no kan du benytte denne.)

Merk at det kun er kunstnere bosatt i Nord-Norge som inviteres til å sende inn.

Innsendingsfrist 1. september 2016

 


LIAF – Lofoten International Art Festival 2017

Call for portfolios

Curators of LIAF 2017 are Heidi Ballet and Milena Høgsberg. As part of their research for the festival the curators would like to augment their knowledge of art and artists in Northern Norway, and therefore invite – in collaboration with the North Norwegian Art Centre, organiser of LIAF – artists living in Northern Norway to submit a portfolio presenting their artistic practice.

For more information on LIAF and the curators, see www.liaf.no

The portfolio must be written in english and must include:

  • A description of artistic practice (must not exceed 3000 characters including spacing)
  • Relevant image material that documents ones artistic practice (max 8 photos with image captions, film and sound files should be attached as links in the application form)
  • a CV

Submit the portfolio using NNKS’ electronic application portal at old.nnks.no Create user account and log in below. (If you already have an account at nnks.no you do not have to create a new one.)

N.B.! only portfolios from artist with a residental address in Northern Norway – within the counties of Nordland, Troms or Finnmark – are accepted.

Deadline: September 1st 2016

Logg inn med passord og brukernavn du har fått fra NNKS.
Hvis du ikke er registrert bruker må du først registrere deg.