Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) støtter kunstprosjekter og kunstnerisk arbeid i Nord-Norge. Som en del av vårt arbeid deler vi ut prosjektmidler til frie og uavhengige prosjekter initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Til søknadskjema