Søknadsfrist: 22. mars 2020

Toktet foregår i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet og andre forskningsinstitusjoner. Det gir kunstnere mulighet til å seile med forskningsskipet R/V Helmer Hansen, sammen med 20 forskere og mannskap.

Skipet seiler tur-retur Tromsø-Vesterålen/Lofoten i perioden 28.05 – 04.06 2020. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med UiT-Norges arktiske universitet og deres prosjekt STRESSOR. Les mer om forskningsprosjektet her.

 

Praktisk informasjon
Vi søker etter en motivert kunstner med interesse for havforskning og som forventes å være selvstendig og selvdreven i sitt prosjekt. Det vil ikke bli lagt opp til et eget program for kunstnerisk aktivitet på båten, men kunstneren vil inngå i de daglige rutinene som også forskerne og mannskapet er underlagt. NNKS støtter kunstnerens reise tur-retur Tromsø og kost er dekket under hele toktet.

Bilde: R/V Helmer Hanssen på vei til kai like nord for Tromsøbrua. Foto: Trine Holm Larsen. uit.no

 

Søknaden skal inneholde:

– Søknadsbrev som inkluderer motivasjon for å delta og kort beskrivelse av kunstnerisk praksis (maks 1 A4 side)
– Kortfattet CV (maks 2 A4 sider)
– Relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 5 jpg med billedtekster, film og lydfiler legges ved som lenker i søknaden), gjerne samlet i en pdf.

Sendes til post@nnks.no merket «Søknad tokt 2020» i emnefeltet.

For spørsmål, kontakt karolin@nnks.no