I den tiden vi lever i gir det ekstra mening å støtte opp om kunstneres utforskende og langvarige prosesser, og gi muligheten for presentasjon utenfor de tradisjonelle rammene. Følgende fem kunstnerinitierte prosjekter har fått støtte fra Nordnorsk kunstnersenter i år:

Ane Vigdis Øverås får 30000 til årets utgave av Kjerringøy Land Art biennale. Den skal foregå i juli, og inkluderer 13 kunstnere fra Norge og resten av Norden. Grete Andrea Kvaal får 35000 til utviklingen av en nettside-presentasjon av sitt foto- og filmprosjekt «Alle mine rein kjenner jeg». Fotografiprosjektet strekker seg langt tilbake i tid, og omhandler Karen Anna Logje Gaup, og kvinnenes rolle innen reindrifta. Hilde Hauan Johnsen får 35000 til prosjektet «Fargeprisme fra natur». Prosjektet innebærer reiser til Passvik, og innhenting av materiale til plantefarging fra landskapet der. Resultatet blir en serie med store ullkleder, som blant annet skal få lov å inngå i Mari Boines musikkvideoer. Maria Gradin skal sammen med Vibeke Emilie Steinsholm og Rawdna Carita Eira fortsette sitt prosjekt som har fokus på forholdet mellom fugler og mennesker. Prosjektet er tildelt 50 000. Denne gangen skal de utvide sin geografiske horisont og ta turen til Varanger for å gjøre research til en utstilling som skal vises ved Vadsø kunstforening, både i galleri og uterom. I Kirkenes står Signe Lidén bak «Akademi for rytmorfologi», i samarbeid med Arjen Mulder og Hilde Methi. Prosjektet, som er tildelt 50 000, er en studie av rytmisitet og form, og vil foregå i krysningspunktet mellom fag som kunst, biologi, musikk og filosofi, og ved hjelp av ulike språk og lokalkunnskap. Akademiet vil være samlingsbasert, og deltagelsen vil utlyses.

I år fikk vi inn 15 søknader om støtte til kunstnerinitierte midler (i 2020 var det 28 søknader), og det ble til sammen søkt om 882 578,-.

Forsidebilde: Charlotte Grum: «Survival Kit for Future Landscapes». Fra Kjerringøy Land Art biennale 2019. Foto: Christoffer Eide.

Deler av tilskuddene er delegerte midler fra Bildende Kunstneres hjelpefond.