Tildeling av Nordland fylkeskommunes reisestipend

Nordnorsk kunstnersenter gratulerer kunstnerne Sylvia Henriksen, Cecilie Haaland, Rina C. Lindgren, Ina Otzko og Harriet Normann med reisestipend.

Nordland fylkeskommunes reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere utlyses hvert år. Det er Nordnorsk kunstnersenter som administrerer ordningen. Formålet med stipendet er å stimulere til videreutvikling innenfor fagområdene gjennom studiereiser utenfor Norge. For de mange aktive kunstnerne i fylket er det av stor betydning å kunne reise ut for å søke inspirasjon, og for å jobbe med prosjekter som relaterer seg til et bestemt sted.

For reiser som skal gjennomføres i 2018 har 130 000 blitt fordelt på 5 søknader:

Sylvia Henriksen (kunsthåndverker, Kabelvåg) er tildelt 20 000 for en reise til den internasjonale tekstilbiennalen Contextile i Portugal. Årets tema IN-organic er relevant for videreutviklingen av hennes praksis som redesigner og kunstner.

Cecilie Haaland (kunsthåndverker, Henningsvær) er tildelt 40 000 for en reise til New York. Her vil hun delta på en workshop for å videreutvikle sitt arbeid med fotografi på porselen.

Rina C. Lindgren (billedkunstner, Ramberg) er tildelt 20 000 for en studietur til ulike byer i Europa. Hun vil oppsøke relevante institusjoner og kunstnere, og få påfyll fra et internasjonalt kunstmiljø for å videreutvikle sin praksis.

Ina Otzko (billedkunstner, Sandnessjøen) er tildelt 25 000 for reiser til landskapsområder i California og Peru for å videreutvikle sitt prosjekt The Artist Palette.

Harriet Normann (billedkunstner, Bodø) er tildelt 25 000 for en reise til Mexico City for å lære mer om livet og virket til sin store inspirasjonskilde Frida Kahlo.
Komiteen for Nordland Fylkes Reisestipend for Billedkunstnere og Kunsthåndverkere har denne gangen bestått av Inger Blix Kvammen (Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge), Hedvig Biong (Nord-Norske Bildende Kunstnere) og Torill Østby Haaland (Nordnorsk kunstnersenter).