Fra
31. aug 2018
Til
21. okt 2018

Bilde: Jaye Carcary

Mennesket har et sanselig forhold til planter; vi kan smake, føle og se dem. Vi vet dessuten at planter kan sanse fare, trusler, næringsstoffer, lys, dyr og mennesker, samt andre planter rundt seg. Hørsel er imidlertid ikke en sans man forbinder med planteriket, selv om noen planter faktisk bruker lydbølger til å sanse omgivelsene sine. Betyr det at de også kan lytte? Og hvis de kan lytte, kan de på et vis «snakke»? Hva har de i så fall å fortelle oss? Hvorfor lytte til planter? / Why Listen to Plants? presenterer et lytteprogram med lydverk av 12 kunstnere fra Australia og Skandinavia. Denne lydutstillingen bringer sammen lyd, lytting og planter.

 

Å lytte til planter er en måte å utfordre menneskets posisjon som sentrum i verden. Det er også en måte å anerkjenne planter som subjekter; som noe mer enn bevisstløse vekster som gjør sollys og mineraler om til næring for oss. Utstillingen åpner opp for muligheten til å se på planter som aktører som er i stand til å påvirke omgivelsene sine.

Arbeider av 12 kunstnere som jobber med lyd er med på å reflektere over disse problemstillingene. En rekke ulike strategier for å utvide vår tenkning rundt det vegetabilske er tatt i bruk: verk laget av bioakustiske observasjoner av planter, musikk laget for planter, og arbeider der plantene selv på ulike måter blir gitt en «stemme». Formen varierer fra eksperimentell musikk, opplesninger, presentasjoner, lydkomposisjoner og sang.

I utstillingen er bidragene samlet i to drivhus. Som to reservat inne i galleriet får de en ambivalent rolle. På den ene siden er de et uttrykk for menneskelig omsorg for planter, og representerer steder der økologisk hjemmedyrking kan virke uavhengig av det industrielt produserte. Samtidig er de representanter for og metaforer på nettopp den økologiske krisen verden er inne i, der ting har blitt tvunget til å gro på steder det egentlig ikke skulle gro. Inne i disse to veksthusene blir dessuten publikum satt i en posisjon som vanligvis er reservert til planter. I tråd med filosofen Michael Marder ord: ​“human thinking is, to some extent, de-humanised and rendered plant-like, altered by its encounter with the vegetal world”.

MUSIKK AV PLANTER
Leah Bar­clay (AU) Strat­i­fi­ca­tion
Mar­grethe Pet­tersen (NO) Den lev­ende erfar­ing
Makiko Yamamoto (AU) Banana a-part; […]; Onion; In con­junc­tion
Felic­ity Mangan and Christina Ertl-Shirley (AU/DE) Live at Errant Sound
Kalle Hamm og Lauri Ainala (FI) ​Rhubarb
Kalle Hamm og Dzamil Kamanger Garden of inva­sive alien species
Daniel Slåt­tnes (NO) Stue­planta feat. DJ Printa / The house­plant feat. DJ Printa

MUSIKK FOR PLANTER
Libby Har­ward (AU) Minyang nyinda yarinya? Minyang nyinda yagay ba? / What are you saying? What are you doing?
Mar­grethe Pet­tersen (NO) Empetrum nigrum
Laurie Ander­son (US) Love lives of plants
Nathan Gray (AU) The Sta­tion
Monica Winther (NO) Playlist for plants; Record­ing from exhi­bi­tion lost in par­adise
Daniel Slåt­tnes (NO) Å lære å kjenne en plante / To learn to know a plant

Planter: Adi­antum; Alium cepa; Artemisia vul­garis; Avi­cen­nia marina; Ceiba pen­tan­dra; Chloro­phy­tum Como­sum; Clivia; Cras­sula ovata; Empetrum Nigrum; Fomes fomen­tar­iusI; Her­a­cleum per­sicum; Hie­rochloe odor­ata; Impa­tiens glan­dulif­era; Lagarostro­bos franklinii; Musa; Noto­cacteae; Philo­den­dron; Prunus lau­ro­cera­sus; Peperomia obtusifolia; Rheum rhabar­barum; Rhi­zophora mangle; Rosa rugosa

Monica Winther fremførte sitt performance verk «Lost in Paradise» den 21.10.18 på NNKS galleri i Svolvær. Se bilder her

Monica Winther, Lost in Paradise, Galleri LNM, Oslo

 

Les mer om utstillingen i essayet «Welcome to the Jungle»

Utstillingen er kuratert av Danni Zuvela fra Liquid Architecture, i samarbeid med Karolin Tampere fra NNKS i sammenheng med The Lofoten Sound Art Symposium (LSAS). Liquid Architecture er en australsk organisasjon for kunstnere og eksperimentelle musikere som jobber med det soniske.

Prosjektet er støttet av Creative Victoria.

Innstallasjonsbilder: Kjell-Ove Storvik