Sted
Kunstnerhuset Lofoten
Fra
09. mai 2016
Til
11. mai 2016

For Nordnorsk kunstnersenter er det viktig at den kunsten barn og ungdom møter i Den kulturelle skolesekken og annen organisert formidling er i takt med samtidens kunst. Våre kunstprosjekter for og med unge tar oftest utgangspunkt i en eller flere nålevende kunstneres praksis, og kunstnere arbeider selv sammen med de unge.

Vi arbeider hele tiden med å utvikle kunstprosjekter for barn og unge, og testlab for produksjoner er et av verktøyene.  I løpet av vinteren velger vi ut tre prosjektideer fra kunstnere eller kunstnergrupper. Disse vil vi gjennom tre intense dager i samarbeid med  pedagoger, kunstnere og ekspertgrupper av barn teste og utvikle videre til produksjoner.

I 2016 deltok kunstnerne Marianne Bjørnmyr, Dan Mariner, Valentin Manz, Christine Cynn og Elina Waage Mikalsen på Testlab UNG.

Dato for neste prosjektutviklingsverksted er ikke fastsatt. Dette vil bli kunngjort gjennom våre nettsider og nyhetsbrev.