Sted
Rana bibliotek på Mo
Fra
08. aug 2019
Til
08. aug 2019
Detaljer
17:00 - 20:00

Nordnorsk kunstnersenter inviterer til kunstnerpresentasjon med Sissel M. Bergh og vandring for å introdusere skiltprosjektet etterfulgt av kaffe og noe å bite i ved Havmannen.

Torsdag 8. august
Rana bibliotek kl 17:00
Kaffestund ved Havmannen kl 19:15

Finnelappefjord, Raanen Vuodna del to, Sissel M. Berg

 

Sissel M. Bergh presenterer RAANEN VUODNA, forteller om bakgrunnen for dette kunstprosjektet samt arbeidet med å hente informasjonen til skiltene og hennes valg av steder. Etterpå blir det en liten vandring i sentrum av Mo for å se og høre mer om noen av skiltene som er plassert i byrommet. I samarbeid med foreningen Raanen Saemieh inviterer vi til kaffe og noe å bite i ved Havmannen.

RAANEN VUODNA er et synliggjøringsprosjekt om samisk kultur, historie, landskap og identitet for Rana. Mo i Rana er kjent som industribyen. Hele fortellingen om byen sirkler rundt gruve og tungindustriens betydning for bydannelsen og kulturen som har oppstått der. Men Mo ligger midt i et gammelt samisk område, Raanen, med lange tradisjoner, kultur og historie. RAANEN VUODNA betyr Ranfjorden/Ranbygden på umesamisk. Det er ikke slik at den samiske historien er helt borte fra Rana, men den har ikke fått bli en tydelig del av byen og områdets identitet. Samisk kultur, historie og filosofi har aldri fått den plass den burde ha i byen Mo i Ranas selvforståelse og fortellinger.

Prosjektet presenteres i 2018 og 2019 og skjer i dialog med foreningen Raanen Saemieh.

Raanen Vuodna er støttet av Bildende kunstneres hjelpefond og Heltzens minnefond