Sted
Norge
Fra
30. sep 2016
Til
31. aug 2019

[Please click here for English]

Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Hva er det?

Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer. Programmet foregår gjennom ett år og gir muligheter for reiser og møter. Hensikten er ikke at dette skal være en assistentordning.

Programmet gir en nyutdannet kunstner en erfaren kunstner som mentor gjennom et helt år. Da mentorordningen ble lansert fikk den mye oppmerksomhet og kunstnersenteret mottok mange søknader. Tilbakemeldinger har vært svært gode fra alle deltakere.

 

Mentorprogrammet 2016-2019

I den første runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:
Calder Harben (Tromsø), Maiken Stene (Sokndal), Ayatgali Tuleubek (Oslo), Anna Ihle (Stavanger).

Kunstnerne som skal være mentorer for disse er Eva Bakkeslett (Steigen) for Cal Harben, Ane Hjort Guttu (Oslo) for Anna Ihle, Toril Johannessen (Tromsø) for Ayatgali Tuleubek og Marte Aas (Oslo) for Maiken Stene.

I den andre runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:
Hannah Mjølsnes (Trondheim), Thea Meinert (Trondheim), Camilla Nicolaisen (Tromsø) og Ananda Serné (Stavanger).
Les mer om de enkelte kunstnerne her.

Kunstnerne som skal fungere som mentorer for disse er Eva Bakkeslett (Steigen) for Hannah Mjølsnes, Ane Graff (Oslo) for Thea Meinert, Åsa Sonjasdotter (Berlin), for Camilla Nicolaisen og Bodil Furu (Oslo) for Ananda Serné.

I den tredje runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:
Andrea Haugerud Hovik (Oslo), Matilde Gaustad (Trondheim), Peter Fleming (Oslo) og Allyce Wood (Oslo).

Les mer om de enkelte kunstnere i programmets tredje runde

Kunstnerne som skal være mentorer for disse er Marte Johnslien (Oslo) for Andrea Haugerud Hovik, Edvine Larssen (Trondheim) for Matilde Gaustad, Jan Christensen (Berlin) for Peter Fleming og Hilde Hauan Johnsen (Tromsø) for Allyce Wood.

Mentorordningen er åpen for søknader fra alle nyutdannede kunstnere i hele Norge. Juryen for programmet i 2018 har vært Helga Marie Nordby, Ruben Steinum, Karolin Tampere og Svein Ingvoll Pedersen.

Mentorordningen for nyutdannede kunstnere er støttet av: Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringstiftelse.

 

Mer om Mentorprogrammet ved NNKS

Hvordan velges kandidatene ut?

Det er de nyutdannede kunstnerne som søker til ordningen. Fire nyutdannede kunstnere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader. En jury vil ut fra de utvalgte kunstnernes interesser og motivasjon koble dem sammen med en mentor. Mentorene i programmet vil være kunstnere med tung erfaring og allsidig utstillingsvirksomhet fra ulike institusjoner i Norge og utlandet. De vil ha en innretning på sitt kunstnerskap som er interessant i forhold til søkerens egen praksis, og de vil være sterkt motivert for å delta i programmet. Sammensetningen av parene vil foregå i dialog mellom jury, søker og mentor.

Juryen har medlemmer fra blant andre Unge Kunstneres Samfund, Lofoten Internasjonale Kunstfestivals kunstneriske råd og Nordnorske Bildende Kunstnere.

De fire kunstnerne vil også bli invitert til en årlig samling initiert av Nordnorsk kunstnersenter.

Programmet vil i første omgang løpe fra 2016 til 2019, med opptak i tre runder.

 

Hvem kan søke?

Kunstnere som har avsluttet utdannelsen de seneste tre år og som bor og arbeider i Norge kan søke. Kun kunstnere fra det visuelle kunstfeltet kan søke.

Søknaden skal inneholde:

    • søknadsbrev som beskriver motivasjon for å delta i ordningen, hva du forventer å få ut av programmet (maks 4000 tegn med mellomrom)
    • beskrivelse av kunstnerisk praksis og interesser og relevant cv (maks 3000 tegn med mellomrom)
    • relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 8 foto med billedtekster, film og lydfiler legges ved som lenker i søknaden)

Søknaden leveres gjennom NNKS sin elektroniske søknadsportal på old.nnks.no

Pressemelding om de fire første kunstnerne i programmet

Pressemelding om de fire kunstnerne i programmets andre runde

Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.