Fra
04. nov 2019
Til
18. nov 2019
Kunstnere
Janna Thöle-Juul

Grafikkverksted for 1.-4.klasse ved barneskolene i Vågan

Barneskolene i Vågan fikk i november besøk av kunstner Janna Thöle-Juul og Kristin Risan fra NNKS. Innledningsvis skulle det øves på 3 ting, 2 måter å jobbe med grafikk på og tålmodighet.

Elevene skulle få lov å komme frem til første stasjon en og en om gangen. Her skulle det lages landskapsbilder av fjell og steinformasjoner, inspirert av fjellene utenfor vinduet. Formene som skulle danne fjell, skulle rives ut av papir. Papiret ble så krøllet for å danne et mønster på papiret overfalte. Elevene lagte sine unike fjell og fikk så sammen med kunstneren diskutere plassering på arket, velge farge og trykket bildet ved hjelp av baren. Det ble snakket om det ferdige resultatet, om det å planlegge et bilde og det fine som skjer som ikke helt kan forutses.

Verksted nummer 2 var lagt opp til en eksperimenterings-stasjon der man kunne tegne og skrape i maling på glassplate. Stasjonen skulle invitere til å utforske teknikken og det skulle gjerne lages så mange trykk som mulig. Fokuset var her å leke seg, prøve seg frem og ikke tenke så mye på at resultatet skulle bli fin. Elevene erfarte hvordan malingen oppfører seg, at det som trykkes blir speilvendt og hvordan forskjellige verktøy kunne brukes til å tegne med. Det var mange elever som fikk en fin flyt i utforskningsprosessen.