Sted
Galleriet i Svolvær
Fra
02. nov 2018
Til
13. jan 2019

I denne utstillingen viser vi arbeidene til en kunstner som har vært produktiv gjennom flere tiår, sammen med arbeider av en nyetablert kunstner, som nylig gikk ut fra akademiet i Oslo. I utstillingsrommet vil du møte store og små tegninger av Liv Dessen (f. 1935, Løten) montert på vegg, og keramiske skulpturer av Erika Stöckel (f. 1989, Kiruna) spredt rundt i rommet. Man kan ane et slektskap der; lekenheten og friheten, det kraftfulle og rå, det ekspressive og organiske. Likevel har de ulike metoder for å utforske abstrakt form.

Erika Stöckel jobber med utgangspunkt i ideer hun får fra virkeligheten rundt seg. Med arbeidene som vises i utstillingen har hun vært opptatt av kroppen som tema og som fysisk tilstedeværelse, av grensene mellom den ytre og indre kroppen, og av kontrastene mellom den organiske, myke kroppen mot harde omgivelser. Med den formbare leiren, gjerne satt sammen med andre funne objekter, utforsker hun materialiteten i deler av kroppen som vanligvis skjules og anses som frastøtende, som valker på magen eller kroppsåpninger. Her balanserer hun mellom det vakre og groteske, og mellom det alvorlige og humoristiske.

Erika Stöckel: Member#4

Liv Dessen jobber mer intuitivt med sine abstrakte tegninger; hun planlegger aldri på forhånd hvordan et arbeid skal bli, annet enn at hun bestemmer seg for et visst format, en viss type tegneoverflate, og kanskje noen farger. Med tusj, kritt eller pastell komponerer hun billedflaten på improviserende vis. Det ferdige bildet blir som en dokumentasjon av et arbeidsforløp. Resultatet kan bli alt fra luftige og lyse komposisjoner til det mer tette og mørke. Uansett om det er lite eller stort, lyst eller mørkt er tegningene alltid preget av noe friskt, fryktløst, tilstedeværende og energisk. Dessen fjerner seg fra den ytre verden i arbeidene sine. Likevel er kroppen tilstede i tegningene hennes; de er fylt med spor, levende streker som er resultat av kroppslige handlinger.

Liv Dessen: I vente, 2018

En måte å se menneskets måte å være i verden på er at vi er kroppene våre. Kropp og sjel er med andre ord ikke to separate ting. Vi både tenker og handler gjennom en kropp. Samtidig som kroppen er materie og en del av verden rundt oss, fungerer den også som fortolkningsramme og filter for å forstå denne verdenen. I følge feminist og litteraturviter Toril Mois filosofiske betraktninger er kroppen vår situasjon i verden, og med andre ord utgangspunktet for alt vi gjør. Fra dette utgangspunktet kan vi handle fritt, men den historiske konteksten vi befinner oss i gir visse rammer for hva det er mulig for oss å gjøre. For eksempel vil samtidens forestillinger rundt seksualitet og kjønn påvirke hvordan vi forstår oss selv, og igjen hvordan vår kropp handler. Men vi har heldigvis mulighet til å gjøre opprør mot samfunnets forventninger, og med det være med å endre vårt eget handlingsrom.

I Dessens og Stöckels arbeider ligger det en felles sanselighet og lekenhet. Men de energiske, sorte strekene til Dessen og de svulmende nesten påtrengende formene til Stöckel vitner også om en underliggende uro ‒ som i et opprør.

 

Noen glimt fra utstillingen, som står frem til 13. januar. Foto: Kjell Ove Storvik.