Sted
Svolvær Kirke
Fra
20. apr 2016
Til
24. apr 2016
Kunstnere
Vibeke Emilie Steinsholm
la de små barn

la de små barn

Dette er en utstilling/ installasjon for kirkerommet som på en lavmælt og innstendig måte synliggjør et barns indre mørke verden, følelser og reaksjoner som følge av psykisk vold og overgrep. Smerte, isolasjon og vanskelige relasjoner er stikkord, men utstillingen viser også strategier for overlevelse, kjærlighet og trøst som en virkelighet ved siden av de farlige og destruktive erfaringene. Utstillingen er delvis basert på kunstneren Vibeke Emilie Steinsholms egne barndomserfaringer, men taler også inn mot en global virkelighet; hvor barn i hele vår verden utsettes for fysiske og psykiske overgrep og de virkningene dette får på deres liv.

Utstillingen består av flere elementer som håndlagde tekstile figurer, broderier og phaligrafi (papirklipp) samt «found objects» Verket er og i dialog med elementer og symboler i kirken. Steinsholm har kirkerom som en ramme rundt denne utstillingen/installasjonen da kirkerommet for henne danner en trygg og verdig ramme rundt et vanskelig og sårbart tema. Kunstneren er og oppmerksom på at mange har en stikk motsatt opplevelse av kirkerommet , da kirker og kristne miljøer og har vært åsted for overgrep mot barn.

Eget arrangement, lørdag 23. april kl 12 – 14

Lørdag 23. april er utstillingen er åpen for publikum fra kl 12 til 14.
Kl 13.00 vil prestevikar Kjersti Ryan hjelpe oss til øktet innsikt i prosjektet, gjennom et samtaleintervju med Vibeke Emilie Steinsholm.

 

 

DKS aktivitet/ Formidling for ungdommer i utstillingen.

Passer for ungdomsskoletrinn og videregående skole
Varighet på formidling maks 60 min. 3 formidlinger pr skoledag.
Prouksjon samarbeid kunstner, NNKS og Svolvær menighet ved prest Nils Jøran Riedl.
Kunstner Vibeke Emilie Steinsholm
Lokaler : Svolvær kirke
Antall elever i hver gruppe maks 18 stk.

Utstillingen kan besøkes av skoleklasser i Svolvær 20. – 22. April.
Påmelding til Kristin Risan tlf 90898479

Samarbeid med skolehelsetjenesten

I forkant av utstillingsbesøket har vi tilbud om møte mellom involverte lærere, skolehelsetjeneste, kunstner og representanter fra Nordnorsk Kunstnersenter og Svolvær kirke. Dette avtales ved påmelding.

Innhold i formidling:

Refleksjonsverksted for ungdommer 8. – 10 klasse og videregående skole.
Steinsholm gjøre en fortellerperformance som introduksjon til verkstedet. Ungdommene blr så invitert til en vandring rundt i innstallasjonen, sammen med kunstneren. Vi samtaler om de enkelte delene og om utstillingen totalt.

Skriveverksted/ respons:

Elevene blir utfordret til å skrive ned enkle ord som kan si noe om deres opplevelse i utstillingen .
På basis av ord og samtaler jobber vi fram små tekster/ dikt hvor ungodmmene kan gi uttrykk for hvordan de opplever dette…
Diktene/ teskter plasseres i utstillingen på steder hvor den enkelte finner det naturlig.
Vi avslutter med at hver av ungdommene leser opp ett dikt/ teskt på det stedet de har valgt i utstillingen.

Mål:

Å gi ungdommene en opplevelse / innlevelse i hva overgrep mot barn gjør med barn.
Å skape en tryggest mulig ramme,slik at samtaler kan komme i gang.
Å inspirere til å samtale rundt overgrep også videre i skolen.
Å få med ungdommer til å gi råd for hvordan barn og unge som utstettes for overgrep kan ivaretas.
Å være med å bryte ned tabu rundt overgrep slik at det blir naturlig å snakke om:
– Hva gjør du hvis en venn utstettes for overgrep?
– Hva tror du at du gjør/ trenger hvis du sjøl utstettes for overgrep?
– Hva er overgrep?

P1010439Deltagelse i dette prosjektet krever etterarbeid fra skolen.

Det er bra om skolen skolen har på plass et team som ved behov kan snakke med ungdommer som blir ekstra berørt.
Det er også lurt og viktig at skolen kobler på Helsesøster, og at det settes av tid til samtaler i flere omganger etter besøk i utstillingen. Kanskje skal klasser deles opp i mindre grupper slik at det blir enklere for den enkelte elev å komme med sine tanker og følelser.

Prosjektet er tidligere vist og prøvd ut i samarbeid med ungdommer i Brønnøy kirke.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord og Norsk Kulturråd avdeling visuellkunst.