Sted
Rana bibliotek
Fra
24. apr 2018
Til
24. apr 2018
Detaljer
18:00

Kunstens plass på Mo, del to

I anledning nedmonteringen av Robert Johanssons skulptur Mikado i Jernbaneparken på Mo inviterer Nordnorsk Kunstnersenter til et nytt arrangement på Rana bibliotek. Her vil det blir presentasjon av nye spennende kunstprosjekter som vil finne sted i kommunen i nær framtid.

Mari Nordsteien fra Polarsirkelen videregående skole skal presentere arbeidet med kunstprosjekter i det nye skolebygget. Hun vil fokusere på arbeidet til kunstneren Shwan Dler Qaradaki som finner sted i TIP-bygget. Hun vil også si litt om de andre kunstprosjektene som er planlagt på skolen, samt fortelle om sammensetningen av komiteen som har jobbet med oppdraget. Nordsteien er avdelingsleder for Kunst Design Arkitektur ved Polarsirkelen videregående skole og har vært faglærer innenfor fagområdet i mange år.

Deretter vil man få møte billedkunstner Aleksander Johan Andreassen, som er invitert av NNKS til å gjøre et prosjekt for Mo med oppstart høsten 2018. Andreassen vil i samtale med Karolin Tampere fra NNKS fortelle om sitt arbeid med utgangspunkt i filmen Strim og koble dette til det nye kunstprosjektet som er under planlegging. Vi viser også hans kortfilm Strim, som vant Gullstolen for beste norske kortfilm under Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2017.

Aleksander Johan Andreassen er kunstner og filmskaper. Han er født og oppvokst i Bodø og bor i Oslo. Han jobber hovedsaklig med film og videoinstallasjoner, og er i tillegg involvert i ulike samarbeidsprosjekter innenfor kunst, film og scenekunst. Han har sin utdannelse fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Konstfack i Stockholm. Aleksander har vist sine arbeider i utstillinger og på filmfestivaler i inn- og utland.

Om kortfilmen Strim:
Sigrid leter etter katten sin, Liv. Under letingen blir Sigrids indre monolog til en ytre, i både handling og bevegelse. Hun kolliderer, og ledes videre i møte med sitt lokalsamfunn. Strim er filmet i Groruddalen i to uker i juli 2016. Sigrid spilles av dansekunstner Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas.

Bilde: Stillbilde fra Strim av Aleksander Johan Andreassen

I 2016 hadde NNKS en åpen utlysning til kunstnere om å sende inn forslag til kunstprosjekter for Mo i Rana. Det første prosjektet, Mikado av Robert Johansson sto Jernbaneparken i sentrum av Mo mellom november 2017 og April 2018. Hannah Mjølsnes og Mike Leisz produserte verket DRAGE, en videoinstallasjon vist i Nordland teater sin Black box våren 2018. I tillegg initierte NNKS formidlingsansvarlig, Kristin Risan et samarbeid med kunstneren Eirik Audunson Skaar, Helgelandmuseet, Rana historielag og Nordland teater sin forestilling SONA/ZONA. Skoleelever fra Rana kommune besøke Dunderland hvor Nordnorges best bevarte krigsfangeleir ligger. Etter besøket fikk ungdommene se teaterstykket som handler om fanger i tvangsarbeid. Ønsket var å nå frem til skolelevene med historien om de nær 100 000 sovjetiske krigsfangene som ble satt i tysk tvangsarbeid i Norge under krigen.
RAANEN VOUDNA av Sissel Mutale Bergh er et todelt kunstprosjekt som er utviklet i respons til en direkte invitasjon fra NNKS. Prosjektet presenteres i 2018 og 2019 og skjer i dialog med RAANEN SAEMIEH. («RAANEN SAEMIEH» er sørsamisk og betyr «Ranas samer» eller «samer i Rana» oversatt til norsk)
Aleksander Johan Andreassens nye film Centarium, produseres også innenfor denne NNKS satsingen på Mo og skal vises våren 2019.