Sted
Festspillene i Nordnorge
Fra
20. jun 2016
Til
24. jun 2016

Utstillingen KRYPEHUS, for barn fra 0 til 5 år .

Billedkunstner Sissel Stangenes hadde ansvar for årets barnehagetilbud under Festspillene i Nord-Norge 2016.
Hver visning var lukket og alle barnehager var invitert til å delta. Alle visningene vart formidlet av kunstner sammen med billedkunstner Siri Austeen. Etter endt visning var det satt opp et enkelt tegneverksted hvor barna kunne tegne og forme sin egen «hodekrone». Festivalbyen Harstad vart deretter behørig besøkt av glade barn med krone på hodet!

????????????????????????????????????
Barnehageverkstedet er et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstnersenter og Festspilllene i Nord-Norge.

KRYPEHUS er et stort og omfattende prosjekt på ulike plan. Her får barn møte kunst på kunstens premisser, samtidig som de får mulighet til å møte seg selv og sin identitet gjennom å få være en del av selve kunstverket, sier kunstneren om prosjektet.

 

 

 

????????????????????????????????????

KRYPEHUS tar utgangspunkt i små barns undring og sansing med fokus på det taktile, det visuelle, det auditive og det logiske. Å forske i innhold og utrykk for å skape et eget kunstrom for de minste er spennende og kreativt utfordrende. Små barn ikke har et godt utviklet verbalt språk. Dermed blir det umulig å drive verbal formidling til barnet som en del av, eller ved siden av selve kunstverket – her er det kunsten i seg selv som på forskjellig vis må fortelle og formidle til barnet.

 

 

 

????????????????????????????????????

KRYPEHUS er bygd opp ved hjelp av moduler, som et puslespill. Alle ledd og moduler er konstruert slik at de kan settes sammen på ulike måter, og helhetlig tilpasses de ulike utstillingsrommene. Prosjektet får dermed en ”levende” dimensjon gjennom endring form og utseende. Hus og objekt tar utgangspunkt i det geometriske – grunnformene trekant, firkant og sirkel. Og er bevisst fargefattig siden barn er omgitt av sterke fargeinntrykk i sin hverdag.

 

 

 

????????????????????????????????????

KRYPEHUS 2005 – 2016 KUNST FOR DE MINSTE
Støttet av Norsk Kulturråd i 2005 som en del av forskingsprosjektene KLANGFUGL kunst for små barn 0-3 år. KLANGFUGL inngikk som en del av Norsk Kulturråds GLITTERBIRD. KRYPEHUS har vært vist som separatutstilling i Trondheim Kunstmuseum i 2006, og på KUBE/ Ålesund i 2007, og deler av utstillingen har vært vist som vandreutstilling i de fleste barnehager i Møre og Romsdal