Sted
Sigdal kjøkken, Storgata 6, Harstad
Fra
23. okt 2020
Til
23. okt 2020
Detaljer
19:00- 20:00

ARRANGEMENTET ER AVLYST.
Velkommen til Nordnorsk Kunstnersenter´s Harstad-lansering av Tangboka.

Boken tar for seg tarens og havets politikk gjennom essays, fortellinger og kunst – og i de glidende overganger dem imellom.

I en tid der tang og tare har fått fornyet oppmerksomhet innen næringer som mat, fôr, energi, kosmetikk og medisin blir disse livsformene ofte sett på som ressurser som skal utvinnes for fortjeneste. I kontrast til en slik tilnærming trekker boka fram mindre synlige kunstneriske, kulturelle og sosiale perspektiver. Bidragsyterne og redaktørene nærmer seg disse mer-enn-menneskelige samfunnene som følgesvenner og som sankere. Tett på taren er håpet at flere vil sette pris på makroalgenes egen, vesentlige verdi.

Kvae og Bark inviterer til Testkjøkken for tangsuppe / fire alger med tilhørende assosiasjoner; et møte for ører, tunge og gane: torskeskinn og grisetangdokke knaser mellom tennene som en chips, og en misosuppe med søl, fingertare og fjærehinne blåses på og skylles inn i munn.
De fire algene presenteres for publikum gjennom to spiselige kunstverk, og gjennom oppleste tekstfragmenter.

Tekstene og kunstverkene presentert i Tangboka springer ut fra Lofoten International Art Festival – LIAF 2019, og det ukelange arrangementet «Tangkongressen», som også vant Kunstkritikerprisen samme år.

Boka er utgitt av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) og tilgjengelig på engelsk og norsk. Les mer

Takk til Festspillene i Harstad (FINN) og Sigdal Kjøkken.