Sted
Dunderland krigsfangeleir og Nordland teater
Fra
29. mai 2018
Til
01. jun 2018

I Rana kommune denne uka, går flere busslaster med skoleelever opp til Dunderland hvor Nordnorges best bevarte krigsfangeleir ligger. Etter besøket i leiren får ungdommene se stykket SONA/ZONA på Nordland teater som handler om fanger i tvangsarbeid.

– Dette er et pilotprosjekt hvor vi prøver ut kombinasjonen av feltarbeid og teateropplevelser. Alt skjer i løpet av en dag og de første elevene som kom i dag, reiste hjem igjen slitne men fulle av inntrykk, sier kunstpedagog Kristin Risan ved Nordnorsk kunstsenter

Da Nordland teater kom opp med det nyskapende teaterstykket Sona/Zona, så Risan sitt snitt til å lage et skoleopplegg sammen kunstnere og fagfolk som jobber med tvangsarbeid og historie som tema. Sammen med Risan deltar Helgelandmuseet, Rana historielag og kunstneren Eirik Audunson Skaar i prosjektet. De ønsker å nå frem til skolelevene med historien om de nær 100 000 sovjetiske krigsfangene som ble satt i tysk tvangsarbeid i Norge under krigen.

– Mo og resten av Rana kommune er et viktig område i denne nokså ukjente delen av krigshistorien vår. Her lå raden av leire oppover mot Saltfjellet med et stort antall krigsfanger. De led en forferdelig skjebne som tvangsarbeidere på Nordlandsbanen, forteller Kristin Risan

Krigsfangene døde av sult, sykdom og fysiske skader. Mange ble vilkårlig henrettet. Etter krigen ble dette fort glemt. Krigsfangenes historie passet ikke inn i etterkrigstidens politiske klima her i Norge. Nå er det heldigvis ikke lenger slik.

–  Gjennom besøket i Dunderland leir og forestillingen på Nordland teater ønsker vi at ungdommene skal se historien med et kritisk blikk. Og at de skal lære nioe om hva krig egentlig handler om. Dette dreier som historier vi vil huske og historier vi velger å glemme etter en krig, sier Risan.

Interessen for dette initiativet var stor fra første stund. Hele syv skoleklasser meldte seg på. Prosjektet med reise omvisning i Dunderland fangeleir og forestillingen Sona/Zona går også torsdag 31.5 og fredag 1.6.

SONA/ZONA
Regi og scenografi: Terje Skonseng Naudeer.

Om Nazistenes raseideologi førte til at de andre ble dehumanisert og fratatt sitt menneskeverd. Med utgangspunkt i russiske krigsfangers bygging av Nordlandsbanen presenterer Nordland Teater en forestilling om voldens mentalitet.

Tematikken i SONA/ZONA er spennende og omfattende og har en lokal forankring og inspirasjon. Derfor får publikum også høre et foredrag og får se en unik utstilling i forbindelse med forestillingen. Det vil gi innblikk i en mørk del av historien til Mo i Rana og Nordland.

Fangeleirene mellom Mo i Rana og Fauske ble etablert for å utnytte arbeidskraften til russiske krigsfanger. Omgitt av de samme fjellene vi ser opp på i dag prøvde fangene å holde ut. Grov vold, bitende kulde og sult tok livet av mange krigsfanger som etter Genèvekonvensjonen hadde krav på beskyttelse. Hitler og nazistene delte opp mennesker i herrefolk og undermennesker og rangerte dem etter rase. Dette fikk enorme konsekvenser for hvordan tyskerne opptrådte som okkupant og krigførere. Det var et ønsket utfall at slaverne skulle dø. Om det skjedde gjennom sult, mishandling, regelrette drap eller at de arbeidet seg i hjel var mindre viktig. De var forbruksvare.

I SONA/ZONA tar instruktør Terje Skonseng Naudeer oss med til et sted hvor vi møter ulike skikkelser. Både de destruktive som tar liv og de livskraftige som overlever mot alle odds.
Tekst fra Nordland teater.

Bilde: Adolf Hitler Strasse i Dunderland 1943

Formidlingsprosjektet er i forlengelse av NNKS sin satsing på kunstprosjekter på Mo i 2016-2019. I 2016 hadde NNKS en åpen utlysning til kunstnere om å sende inn forslag til kunstprosjekter for Mo i Rana. Det første prosjektet, Mikado av Robert Johansson sto Jernbaneparken i sentrum av Mo mellom november 2017 og April 2018. Hannah Mjølsnes og Mike Leisz produserte verket DRAGE, en videoinstallasjon vist i Nordland teater sin Black box våren 2018. På Rana bibliotek ble også Mette Edwardsens performance Time has fallen asleep in the afternoon sunshine vist over tre dager. I tillegg initierte NNKS formidlingsansvarlig, Kristin Risan et samarbeid med kunstneren Eirik Audunson Skaar, Helgelandmuseet, Rana historielag og Nordland teater sin forestilling SONA/ZONA. Skoleelever fra Rana kommune besøke Dunderland hvor Nordnorges best bevarte krigsfangeleir ligger. Etter besøket fikk ungdommene se teaterstykket som handler om fanger i tvangsarbeid. Ønsket var å nå frem til skolelevene med historien om de nær 100 000 sovjetiske krigsfangene som ble satt i tysk tvangsarbeid i Norge under krigen.