Sted
Nordnorsk kunstnersenter ved Torget i Svolvær
Fra
30. sep 2018
Til
30. sep 2018
Detaljer
14:00-15:00

Utgangspunktet er Svolvær filmteaters fortid, en del av lokalhistorien som har få skriftlige kilder, og som dermed er preget av lag på lag med fortellinger, minner, memorabilia og arkitektur.

Program:

  1. Introduksjon av kurator for prosjektet Torill Østby Haaland (utstillingsleder ved NNKS)
  2. Billedkunstner Helene Sommer presenterer sitt bidrag til prosjektet.
  3. Åpent for spørsmål, kommentarer, eller kanskje du har et minne om Svolvær filmteater du vil dele?

Mer om prosjektet:

For en stund siden dukket noen bokser med gamle filmplakater fra Svolvær filmteater opp på et kontor på Nordnorsk kunstnersenter. Som en tidskapsel kommuniserte de om en fortid som er nær, men som likevel føltes fjern; limt på gråpapir, brettet sammen og rufsete i kantene bar de preg av den turnerende filmdistribusjonen til utkant-Norge på 1980-tallet. På mange av plakatene var den norske versjonen av tittelen malt for hånd over den utenlandske originalen. De tidvis absurde norske oversettelsene og lagene med overmaling som lå i det manuelle arbeidet med fornorskingen ble gjort på oppdrag av distribusjonsselskapene, og var et forsøk på å skape lokalt eierskap til noe som kom ute fra den store verden.

De snodige plakatene startet en kuratorisk interesse for en del av lokalhistorien som er sentral, men som har få skriftlige kilder. Fra gamle fotografier kan vi se at kinoen i Svolvær en gang var et viktig samlingspunkt for både fastboende og tilreisende. Køene utenfor kinoen kunne strekke seg langt nedover Roald Amundsens gate, spesielt under skrei-fisket. Dessuten var Svolvær filmteater, i hvert fall i perioder, en kino med over gjennomsnittet mange filmvisninger. Mange mener også at programmeringen, spesielt på 1980-tallet, var unik for et så lite sted med tanke på bredden av filmer som ble vist. Fokuset i dette prosjektet er likevel ikke filmene i seg selv. Det dreier seg om alt rundt dem: fysiske spor som plakater og arkitektur, samt det mer uhåndgripelige og subjektive, som folks minner og historier. I prosjektet er vi blant annet nysgjerrige på hvilken måte Svolvær filmteater har preget den lokale kollektive bevisstheten. Å nøste opp i historier og minner fra kinoen har blitt en sentral del av arbeidet fram mot utstillingen.

Helene Sommer, som er invitert til å bidra som kunstner til utstillingen, jobber med film/video og installasjon. Hun har lenge vært interessert i filmhistorie og dypdykk i gamle arkiver, og gjør sin egen kunstneriske utforskning av materialet. Med utgangspunkt i lagene med overmaling og oversettelser som ligger i plakatene, har hun også blitt opptatt av selve den fysiske kinoen, og de bygningsmessige lagene som ligger i arkitekturen etter all transformasjonen den har gått igjennom siden det opprinnelige bygget sto ferdig i 1938. Både overmalingen i plakatene og de bygningsmessige lagene i arkitekturen kan ses som et bilde på hvordan det er mulig å lage sin egen vri på en historie. Minnet opererer delvis uavhengig av en opprinnelig hendelse, tilsvarende en oversettelse av en originaltekst.

Hvis du ikke har mulighet til å komme på arrangementet, men har noe du ønsker å dele om Svolvær filmteaters fortid, ta kontakt på torill@nnks.no eller 95720149. Utstillingen åpner på Nordnorsk kunstnersenter i mars 2019.