Sted
Fjære og fjell i Svolvær
Fra
31. aug 2020
Til
04. sep 2020

Workshopen er del av Nordnorsk Kunstnersenters tematiske sommerresidencies.

Se kort film fra workshopen i Lofoten 2020:

Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii

Fire dager workshop med fokus på broderi og plantefarging med Britta Marakatt-Labba og Hilde Hauan. Dette er del to av workshopen Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii. Første del var i Berg i fjellandskapet i Troms, 2018.

«Fra fjæra i Lofoten er det lett å ta seg opp til fjells. Langs denne ruta skal vi finne planter, sopp, tjuke, skjeggmose, steinlav, tang og tare som det er så rikt av. Vi skal vandre langs dyretråkk til fjells og balansere på steiner i sjøkanten. Garn og stoffer skal farges i gryter som varmes opp på bål i fjæra. Broderi skal det eksperimenters med. Vi skal bo og arbeide sammen disse fire dagene. Vi ønsker å lage en workshop hvor deling av felles kunnskap og erfaring står i fokus. Alt gruppa tilegner seg av ny kunnskap disse dagene kan vi alle benytte i våre kunstneriske praksiser seinere. I felleskap lager vi en kunnskapsbank som vi alle kan bygge videre på sammen eller hver for oss.

Som del av workshopen vil vi drøfte det store fokus som tekstil har fått de siste årene og den store aktiviteten vi ser rundt de tekstile teknikkene, blant utøvende kunstnere og kunststudenter. Det å få lov til å fordype seg i en teknikk, lære et håndverk som tar tid i utførelse og i å finne et kunstnerisk resultat. Vi har ansvar for å ta vare på disse ferdighetene og formidle dem videre, vi som ennå er en del av ei ubrutt lenke av overført kunnskap og erfaring gjennom århundrer fra generasjoner til generasjon.»   Hilde Hauan og Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba bor og arbeider i Øvre -Sopporo i Sverige. Hun er utdannet ved HDK i Gøteborg. Hun har vært kunstner siden 1979 og har utstilt i inn- og utland. I 2017 mottok hun John Savío prisen og deltok på documenta 14. Marakatt-Labba er æresdoktor ved Umeå universitet.

Hilde Hauan bor og arbeider både i Tromsø og Bergen. Hun er utdannet i Canada og Danmark. De siste årene har hun vært professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og professor II på Samisk høgskole i Kautokeino. Hun har vært kunstner og scenograf siden 1979 og har utstilt i inn- og utland. Hauan har mottatt Ulrik Hendriksens Ærespris 2018.

Deltakere i Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii II, 2020:
Ingrid Solvik, Liilian Saksi, Linn Rebekka Åmo, Malfridur Adalsteinsdottir, Thale Blix Fastvold, Inga Skålnes & Eva Ballo, Michelle Jarvis, Bente V. Dankertsen og Pia Krabberød.

Her finner du informasjon om første del av Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii i 2018