Sted
Internet
Fra
26. apr 2021
Til
26. apr 2021
Detaljer
18:00 - 19:15

Når: Mandag 26. april kl. 18:00 – 19:15
Hvor: Zoom (link blir tilsendt påmeldte deltakere i forkant av arrangementet)
Påmelding: send en e-post til karolin@nnks.no, skriv «påmelding» i emnefeltet
Språk: norsk

I forbindelse med Alt Går Bra sitt prosjekt SOLRENNINGEN ønsker vi velkommen til et nytt foredrag av Knut Ove Arntzen, tidligere professor i teatervitenskap, Universitetet i Bergen.

Med prosjektet SOLRENNINGEN vil kunstnergruppen Alt Går Bra følge i fotsporene til Adam Egede-Nissen, en Vardø-innbygger som oppnådde nasjonal oppmerksomhet og ble et talerør for Finnmarks befolkning på Stortinget.

Forelesingen er med på å tegne opp et kart for terrenget til prosjektet SOLRENNINGEN

Bilde (øverst): Utsnitt fra Teaterplakat for Hålogaland teater, av Arvid Sveen (1978)

Bilde: Teaterplakat for Hålogaland teater, av Arvid Sveen (1978). Hentet fra Nordnorsk kulturhistorie bd (vol.) 2, «Profesjonelt teater i Nord Norge», Oslo 1994: Gyldendal norsk forlag

Introduksjon til et foredrag om Arktisk drama, regikunst og performance i nord.
av Knut Ove Arntzen

I “The ´Two Landscapes´ of North Norway and the ´Cultural Landscape´ of the South” skriver Michael Jones (Jones 2008) om hvordan landskapet kan forståes på forskjellige måter. Det kommer til uttrykk i kulturlandskapet på den ene siden og naturlandskapet på den andre siden. Jones mener at kulturlandskapet er sterkt preget av menneskenes forsøk på kultivering, mens naturlandskapet er mer uberørt samtidig som det også kan reflektere menneskelig aktivitet. I Nord Norge er for eksempel naturlandskapet knyttet til identitetsskapende trekk når det kommer til det samiske og samenes bruk av nomadiske landskap til forskjell fra det agrikulturelle landskap. Det samiske landskapet er et magisk landskap gjennom de minnene av samisk religion og kultplasser som preger store deler av det. Sjøen og kysten er også et landskap preget av øyer og av forbindelseslinjer mellom disse. Kulturelle aktiviteter som utøves av mennesker som har erfaringer med landskapet er selv preget av det. Slik sett er det mulig å anvende et begrep som kystteater om teaterlaboratorier slik som med Totalteatrets Draug (1988) som tematiserte draugen som mytisk figur, eller Teater NOR i Stamsund med deres bruk av drivgods i forestillingen Messe for dårlig vær i 1998, som også har gitt tittelen til deres bokutgivelse (Mass for bad Weather 2002). Landskapsparadigmet er blitt stadig viktigere for å forstå samspillet mellom natur og kultur såvel som det marginale og perifere.

Knut Ove Arntzen, f. 1950 i Fauske og vokste opp delvis i Svolvær, Honningsvåg og Tromsø. Han er nylig pensjonert professor i teatervitenskap, Universitetet i Bergen. Var i mange år fast freelance teaterkritiker i Arbeiderbladet, Oslo, senere Spillerom og Norsk Shakespeare-tidsskrift. Har skrevet om billedkunst og performance i tidsskriftet Kunst samt en rekke katalogartikler for billedkunstnere. Arntzen har som kritiker og teaterforsker også publisert en lang rekke artikler internasjonalt i tidsskrifter og bøker, samt deltatt på mange internasjonale konferanser og fagseminarer. Knut Ove Arntzen fikk i 2020 sammen med Sven Åge Birkeland Hedda komiteens ærespris samt Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris. I den anledning se intervju med Chris Erichsen scenekunst.no: Les her

Alt Går Bra (AGB) ble grunnlagt i 2015 og består av en gruppe billedkunstnere med base i Bergen, Paris og London. AGB undersøker skjæringspunktene mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner. I sitt arbeid utvikler gruppen kunstneriske strategier og formater for tidsbaserte kunstprosjekter. Les mer om SOLRENNINGEN og AGB her.

Informasjon om tidligere foredrag i relasjon til SOLRENNINGEN av Knut Ove Arntzen her

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) har gjennom de to seneste årene produsert og presentert en serie kunstprosjekter på et utvalgt sted i Nord-Norge. Mellom 2020 til 2022 fortsetter NNKS et nytt langsiktig engasjement, denne gangen med utgangspunkt i Vardø. SOLRENNINGEN av Alt Går Bra er del av NNKS sin tilstedeværelse i Norges nordøstligste by.

Prosjektet SOLRENNINGEN er støttet av BarentsKult

 • Program

  Her ser du våre aktuelle utstillinger, kunstprosjekter og andre arrangementer.

 • Foto: TaxCredits.net

  Finansiering, samarbeid og nettverk

  NNKS får sin basisfinansiering fra Kulturrådet, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner og vår vertskommune Vågan.

 • Kunstnerhuset i Lofoten og NNKS AiR

  Siden 1951 har kunstnere skapt og utvekslet ideer ved Kunstnerhuset, en tradisjon som lever videre i NNKS AiR

 • Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF

  Vi lager LIAF, en av Norges viktigste begivenheter på området samtidskunst.

 • Kunst i offentlig rom

  NNKS jobber for at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige rom i Nord-Norge.

 • Kunstnere

  Kunstnere organisert i regionens fagorganisasjoner NNBK og NKNN og kunstnere som har deltatt i våre prosjekter.