Sted
AMFI kjøpesenter, Mo i Rana
Fra
06. mai 2019
Til
11. mai 2019
Detaljer
Åpningstider AMFI Mo i Rana

Velkommen til visning av filmen CENTARIUM på Amfi kjøpesenter Mo i Rana.

I dette prosjektet tar Andreassen for seg norske kjøpesentere som sosialt, estetisk og kulturelt fenomen. Innspillingen har foregått på kjøpesenterne i Mo i Rana, hvor bybildet er preget av nettopp disse.

Filmen er en del av Nordnorsk kunstnersenters kunstsatsning på Mo.
Enorm takk til AMFI Mo i Rana, Obs , Byporten Mo i Rana, Tip Toe Dansestudio, Nordland Teater, Mattima Films, Notam og dramalinja ved Polarsirkelen videregående skole. Filmen hadde ikke blitt til uten alt engasjementet fra disse!

CENTARIUM er støttet av Kulturrådet (Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen), Fritt Ord, Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Norsk Fotografisk Fond, Bildende Kunstneres Hjelpefond og Nordnorsk filmsenter.