NNKS ung

Prosjekter i Den kulturelle skolesekken (DKS) og andre prosjekter med barn og unge. OBS! beskrivelser av tilbud innenfor DKS og formidling til barn og unge, samt rapporter fra DKS/prosjekter med barn og unge legges inn under meny SIDER.