Som styreleder for Nordnorske Bildende Kunstnere fra 1977 til 1979 hadde Per Adde en sentral rolle i prosessen som ledet fram til etableringen av Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær. I arbeidet for å gi landsdelen sitt første, profesjonelle kunstsenter, som skulle være drevet av kunstnerne selv, var han dypt engasjert, intenst aktiv og aldri redd for å ta en kamp for saken. At han hadde et stort nettverk og var respektert i ulike miljøer var av stor verdi, ikke bare for etableringen, men også opp gjennom kunstnersenterets historie. Da Nordnorsk kunstnersenter senere fikk finansiering over statsbudsjettet og status som knutepunktinstitusjon under Kulturdepartementet spilte Per Adde igjen en sentral rolle.

Han var også sentral i arbeidet med den såkalte kunstskoleutredningen, med mål om å etablere en høyere kunstutdannelse i Nord-Norge. Denne førte fram til etableringen av det som i dag er Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg. Han var sterkt engasjert i naturvern og kjempet for samiske rettigheter blant annet under Alta-aksjonen og på Saltfjellet.

For oss som arbeider med kunsten i Nord-Norge er det nesten merkelig å se hvor dagsaktuelt Pers engasjement for naturen, kulturen og kunsten i nord framstår. Antakeligvis var det fordi han så hva som var vesentlig, og visste hvilke saker kunstnere alltid vil være nødt til å kjempe for. Derfor er også tomrommet han etterlater seg så merkbart. Og grunnlaget han var med på å legge for nye generasjoner av kunstnere i nord som kan fylle det så viktig.