Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen handler om hvordan Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@nnks.no, eller sende brev til Nordnorsk kunstnersenter, Pb 285, 8301 Svolvær.

Databehandler
Databehandler for nettsidene nnks.no, liaf.no og underliggende nettsider knyttet til NNKS er:
WP Hosting AS, Nedre Vollgate 4, 0158 Oslo
Org.nr – 813 870 932

Behandlingsansvarlig
NNKS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

Hva bruker vi din informasjon til?
NNKS er et kunstsenter for Nord-Norge og er organisert som en forening der medlemmene er alle medlemmer av Nordnorske bildende kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge. NNKS driver et publikumsrettet program med utstillinger og andre aktiviteter, og et kompetanse- og nettverksprogram for kunstnere og andre profesjonelle aktører. NNKS lyser ut og deler ut søknadsbaserte stipender på vegne av seg selv og andre.

NNKS informerer om alle disse aktivitetene og utlysningene gjennom våre nettsider og nyhetsbrev sendt ut på plattformen Mailchimp. Vi samler inn begrenset med personopplysninger og bare det som er nødvendig for å holde kunstnere, publikum og andre interesserte oppdatert om vårt virke og våre arrangementer, og for å kunne behandle søknader og lyse ut stillinger i vår organisasjon.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og melde seg på arrangement og levere søknader. Vi bruker i hovedsak opplysningene til å:

Sende ut nyhetsbrev.
Gi deg informasjon om møter og arrangementer.
Registrere søkere til stipender og utlysninger.
For statistikkaggregering og administrasjon av våre nettsider og til rapportering av antall gjester på våre arrangement. Dette anonymiseres. Informasjon innhentes blant annet for at NNKS skal kunne finne ut hvordan brukerne kommer til vår hjemmeside, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

Hvilke informasjon lagrer vi?
For de som melder seg på vårt nyhetsbrev lagrer vi epostadressene og navn, for søkere til stipender epostadressene, navn og søknadsmateriale.

Grunnlaget for behandling av personopplysinger
Vi lagrer epostadresser for å kunne sende ut informasjon om arrangementer og aktiviteter Nordnorsk kunstnersenter arbeider med. Du kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss og melde deg av nyhetsbrev.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
NNKS vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Behandling av personopplysinger
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet, eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker informasjon om våre aktiviteter.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

(Takk til Visp for inspirasjon)

 

Illustrasjon: Philipp Spillmann: ? (2017). Foto: foto: Kjell Ove Storvik/NNKS