Årsmøte

Kunstnersenterets generalforsamling består av medlemmene i de to regionale kunstnerorganisasjonene, Nordnorske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge. Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.

Styret

Styret i NNKS består av 2 representanter fra Nord-Norske Bildende Kunstnere, 2 representanter fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, 1 ansattes representant, 1 representant oppnevnt av de nordnorske fylkene og 1 ekstern styremedlem. Per i dag er dette styret i NNKS:

 • Silja Skoglund, styrets leder (NKNN)
 • Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, styrets nestleder (NKNN)
 • Kåre Grundvåg, styremedlem (NNBK)
 • Jet Pascua, styremedlem (NNBK)
 • Berte T. Ynnesdal, styremedlem (ansattes representant)
 • Tone-Helen Toften, styremedlem (Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner)
 • Ørjan Arntzen, styremedlem (ekstern)

 

 • Linn Rebekka Åmo, varamedlem (NNBK)
 • Arnold Johansen, varamedlem (NNBK)
 • Brith Hennie Halvorsen, varamedlem (NKNN)
 • Marsil Andjelov Al-Mahamid, varamedlem (NKNN)
 • Gunvor Guttorm, varamedlem (Finnmark, Troms, Nordland fylkeskommuner)
 • Øivind Skjerve, varamedlem (ekstern)

(NKNN= Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, NNBK=Nordnorske bildende kunstnere)