Kommune
Kåfjord
Besøksadresse
Birtavarre
Kunstnere
Kristin Tårnes
Alf Salo
Monica L. Edmondson
Byggherre
Kåfjord Kommune
Arkitekt
Rambøll AS, Bergen
Mottaker
Helsetunet i Birtavarre
År ferdigstilt
2019
Kunstfaglig prosjektleder
Irene Rasmussen

Tid, tradisjon, fremtid

Helsetunet rommer tjenester for alle livsløp. Med utgangspunkt i lokal historie, håndverkstradisjon, gammel og ny tid, kan kjente fortellinger skapes i nye versjoner. Kunstprosjektene ved Helsetunet reflekterer over tid, tradisjon og fremtid. På ulike vis rettes blikket mot landskapet og omgivelsene i Birtavarre.

Kunstnere:

Monica L. Edmondson:
Gáivuona Kafjord I, II, III, lysinstallasjon, utendørs
Glassplatene Gáivuona Kåfjord IV & V er spesialutformet til taket, innendørs

Utformingen av glasset er inspirert av samisk ornamentikk fra kråkesølvbroderier og fra kofta. Murrini er en antikk glassteknikk der man tilstrebet etterligninger av edelstener.

Alf Magne Salo:
Corona, Akrylmaleri, høyde 180 cm , bredde 240 cm

Kristin Tårnes:
Videoverk: Tiden går så fort. Tiden går så sakte. / Áigi nu hurgá. Áigi ii oba jođe ge čat, 2019.
Varighet, film: 7:30 min (norsk) 8:30 min (samisk), høyttaler i taket
Stillbilder med tekst og foto fra film montert på vegg

Filmen funderer på det å føle seg hjemme, å flytte fra hjemmet sitt, hva gode steder kan være og om tiden som kan gå alt-
for sakte og altfor fort.
Filmen vises på veggen innenfor hovedinngangen til senteret og slik har alle som besøker, eller bor i bygget mulighet
til å se filmen. Her kan man velge samisk eller norsk fortellerstemme. Filmen er også kanalvalg på beboerrommene.

Fotograf: Ørjan Marakatt Bertelsen

 

 

 

Kunstnerprofil

Kristin Tårnes

Kristin Tårnes (f.1985) er billedkunstner bosatt i Tromsø.