Kommune
Hadsel
Besøksadresse
Parkveien 5, 8400 Sortland
Kunstnere
Ingrid Cimmerbeck
Sigfrid Hernes
Espen Tollefsen
Jorunn Sannes
Byggherre
Hadsel kommune
Arkitekt
Toft Arkitekter ved Erik Toft
Mottaker
Sortland ungdomsskole
År ferdigstilt
2012
Kunstfaglig prosjektleder
Ingunn Milly Hansen og Ina Otzko

Kunsten skal være med på å forsterke byggets visuelle uttrykk, og bidra til å skape en sterkere  identitet til skolen og blåbyen Sortland. Valgte kunstnere arbeider med identitet og tilhørighet på sin særegne måte både i form og metode.

 

Mopedspeiling av Jorunn Sannes
Glassfasade kantine ved hovedinngang, utendørs
Glassfasaden ved inngangen til Sortland ungdomsskole: ca.400 mopedspeil er montert i vinduskarmene og danner et virvar av refleksjoner langs fasaden. Ideen er å aktivisere fasaden utover et estetisk uttrykk. Et inngangsparti som engasjerer og gir identitet til ungdomsskolen. Ved å introdusere et interaktivt element som spiller med elevene, omgivelsen og naturen, kobles disse sammen til en helhet.

 

Et punkt i tilværelsen av Sigfrid Hernes
Amfi 1. etasje
Tegningen er en studie av et tre utenfor skolen hvor koordinatene til treet (funnet ved hjelp av GPS-mottaker) er med i tegningen. Teksten «Et punkt i tilværelsen» står på motsatt vegg. Vi må minst ha to punkter for å se oss selv. Et hvor vi er og et annet hvor speilet er. Kantineområdet med to store glassvegger gjør at rommet inne føles som en del av uterommet. Ønsket er at tegningen i Amfi skal forsterke dette inntrykket. Etter hvert som de nyplanta trærne rett utenfor vokser til, vil kontakten mellom treet på veggen og trærne ute bli enda mer synlig.

Homecoming: Driving: 1-6 av Espen Tollefsen
Personalrom
Verket utforsker landskap og kulturlandskap, kunstneren er vokst opp i og flyttet fra. Tid og avstander påvirker minne om det fysiske landskapet i Vesterålen. Verket tar for seg reisen tilbake og hvordan kulturlandskap oppleves underveis. Bildene er fotografert fra en buss og består av enkeltbilder satt sammen til et nytt komprimert kulturlandskap.

Phytagoras Sild av Ingrid Cimmerbeck
Gulvkunst i kantine 1. etasje, gulv 2. og 3. etasje
Phytagoras læresetning er et kjent teorem og er her utformet i gulvet ved bruk av store former og kraftige farger. Sild knyttes til stedstilhørighet. «Av sild har vi ingenting å lære» (sitat Lars Saabye Christensen), men mye å takke for. Silden ligger som en hendelse i gulvet for å bli oppdaget.

FOTO: God Strek, Sortland

Kunstnerprofiler

Sigfrid Hernes

Jobber sort/hvitt med tegning, foto og animasjon.

Espen Tollefsen

Jobber med med fotobasert prosjekter og kunst til offentlige og private rom.