Sjekklistene kan vise hva som er viktig å gå gjennom og ta stilling til og kan også brukes ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner til de ulike aktørene og funksjonene i prosessen.

 NNKS Veileder for kunst i offentlig rom

 NNKS_Manual for gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom

NNKS_Anbefalinger for kravspesifikasjoner1

 NNKS_Mal for kunstplan

 

Søknader og skisseforslag: Her finner du tips på hvordan du kan lage gode søknader.

skisseforslagNNKS_Skisseforslag til kunst i offentlig rom

  Søknader til kunstprosjekter – praktiske tips av Putte H. Dal (powerpoint presentasjon laster direkte ned)