Vi bidrar til å gjennomføre gode kunstprosjekt

Nordnorsk kunstnersenter fungerer som rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom.

I planleggingsfasen kan vi bidra med å utarbeide rammer for prosjektet og foreslå ulike prosesser for anskaffelse av kunst. Kunstnersenteret kan veilede i bruk av ulike avtaledokumenter knyttet til offentlig kunst og gjennomføring av konkurranser.

Ved rekruttering av kunstkonsulenter kan vi utarbeide forslag til utlysningstekster og distribuere utlysninger gjennom vårt omfattende nettverk av konsulenter og kunstnere.

Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjektet gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

 

Kunstkonsulenter

Å benytte seg av kunstfaglig kompetanse er en lønnsom investering for å oppnå gode resultater.

En kunstkonsulent eller kunstfaglig leder har som oppgave å utarbeide en kunstplan. Dette er nøkkeldokumentet under arbeidet med å gjennomføre et kunstprosjekt. Kunstplanen er også en forutsetning for å få utløst midler fra Koro, Statens organ for kunst i offentlig rom. Koro har støtteordninger for kommunale og fylkeskommunale prosjekter.

Mer informasjon om tilskuddsordning finnes på koro.no. Nettsiden har maler for kontrakter, en søkeportal der oppdrag og konkurranser kan utlyses og en oversikt over kvalifiserte konsulenter.

Kunstkonsulenten leder kunstutvalget, som ofte består av byggherre, arkitekt og brukerrepresentant(er) og sørger for at demokratiske og kunstfaglige hensyn blir godt ivaretatt.

 

Spør oss gjerne om råd og veiledning!

Vi tilbyr

  • Høy faglig kompetanse
  • Hjelp til å kartlegge og tydeliggjøre muligheter for kunstprosjekter i offentlig rom
  • Rådgiving overfor kunstutvalg, konsulenter og kunstnere
  • Rekruttering av kunstkonsulenter gjennom utlysning
  • Et stort nettverk av kunstnere og konsulenter
  • Kvalitetssikring av kunstplaner

 

Nedenfor presenteres et utvalg prosjekter av kunstnere og konsulenter knyttet til Nordnorsk kunstnersenter, samt arbeidsverktøy for initiering og gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom.