Passer for
Barnehage
Grunntrinn
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Dager
3
Antall elever
30

I løpet av tre dager i Lofoten kan du være med på et prosjektutviklingsverksted for prosjekter med visuell kunst til Den Kulturelle Skolesekken. Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) vil invitere 2–3 kunstnere/kunstnergrupper til verkstedet 25.–28. mai 2021. Samlingen finner sted på vårt gjesteatelier, Kunstnerhuset i Svolvær.

Vi kan bare arbeide med et begrenset utvalg prosjekter, og deltakere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser.

Til årets TestlabUng vil vi prioritere prosjekter som tematiserer urfolk, minoriteter og minoritetskulturer.
NNKS dekker alle utgifter til reise i Norge, opphold på Kunstnerhuset, én dag DKS-honorar (kr 5016,-) og produksjonsutgifter etter nærmere avtale.

Den Kulturelle Skolesekken
Alle kunstnere kan én gang i året melde inn produksjoner til Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Dette skjer via en felles søkeportal, hos Kulturtanken, til alle landets fylker.  Søknadsfrist er 1. oktober. Vi vet at det finnes veldig mange gode ideer og interessante kunstnerskap som kan brukes i fabelaktig formidling der ute. Vi vet også at mange kunstnere ønsker å gjøre noe for DKS, men er usikre på hvordan de skal gjøre det.

Om NNKS’ arbeid med Den Kulturelle Skolesekken

For Nordnorsk kunstnersenter er det viktig at den kunsten barn og ungdom møter i Den kulturelle skolesekken og annen organisert formidling er i takt med samtidens kunst. Våre kunstprosjekter for og med unge tar oftest utgangspunkt i nålevende kunstneres praksis, og kunstnere arbeider selv sammen med de unge. Vi arbeider hele tiden med å utvikle kunstprosjekter for barn og unge, og testlab for produksjoner er et av verktøyene. Hvert år lager NNKS mer enn 200 verksteder for unge rundt i hele Nord-Norge, oftest organisert som turnéer med kunstnere.

Hva slags prosjekter ser vi etter?
Vi søker prosjekter som kan utvikles innenfor rammene av de arbeidsformer og formater vi har i vårt eget arbeid med Den Kulturelle Skolesekken. Det må gjerne være ideer som er litt utradisjonelle.
Vi ønsker søknader fra kunstnere som jobber med alle slags materialer og metoder. Vi har arbeidet med alt fra klassisk tegning til lydkunst og performance i våre prosjekter.
Vi ønsker vi å bidra til utvikling av produksjoner som kunstnerne kan tilby DKS i alle norske fylker og frikommuner

Hva får deltakerne?
Deltakerne vil få hjelp til å utvikle prosjekter gjennom å diskutere dem med andre. De får spisset ideer, valgt metoder, utviklet formidlingen, beskrevet prosjektene og kommer langt på vei mot en ferdig produksjon. Erfarne veiledere fra kunst- og pedagogikkfeltet deltar som foredragsholdere og samtalepartnere. I løpet av samlingen tester vi med barn i aktuelle aldersgrupper.
Mange av prosjektene som har blitt utviklet på TestLab, lever nå sitt eget liv som turnéproduksjoner i Den Kulturelle Skolesekken i hele landet.

Søknaden skal inneholde:

Kort presentasjon av kunstnerskap og tidligere prosjekter
Prosjektskisse for utvikling på TestLab, maks. 2 A4-sider
Kort CV
Søknadsfrist 16. mai 2021

Søknaden sendes til ung@nnks.no og merkes «Søknad TestLab 2021»

Spørsmål rettes til
Kristin Risan
kristin.risan@nnks.no
tlf 90898479

Testlab arrangeres i samarbeid med Kulturtanken og DKS i flere av landets fylker