Passer for
Grunntrinn
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Nordnorsk kunstnersenter
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Antall elever
25

I fem år har NNKS arrangert TestLab for å bidra til utviklingen av nye, gode produksjoner for Den Kulturelle skolesekken. I år har vi jobbet med fem ulike produksjoner  og 9 kunstnere har deltatt.

Se video fra årets testlab

En rekke produksjoner har gjennom årene sett dagens lys på våre testlabber –  Produksjoner som nå lever sine egne liv der ute i den store, nasjonale DKS-verdenen.

Også i år har vi store forventninger til spennende prosjekt som er testet ut i samarbeid mellom kunstnere, veiledere, lærere og elever ved skolene i Svolvær og Kabelvåg.

Produksjonene representerer

Høy kunstnerisk kvalitet – elevmedvirkning – kunstnermøter – unge, nyutdannede kunstnere – nye kunstuttrykk – kunstutrykk i samspill – etnisk mangfold – samiske produksjoner – nordnorsk tilhørighet – digital kunst – kunsthåndverk – billedkunst – og digital formidling.

Svolvær skole ønsker oss alltid velkommen! Lærere og elever deltar med stor entusiasme og gir verdifulle tilbakemeldinger.

Kort presentasjon av årets prosjekter

1. Ida Larmo – Visuell dagbok. Verksted 90 minutter
Ida Larmo,  tegneserieskaper, illustratør og forfatter, inviterer til tegneworkshop der nettopp det å tegne selvbiografisk står i sentrum. Kan tegningene snakke for seg selv? Hvordan gjør man det? Produksjonen er allerede gjennomført i Sør-Varanger og Nord-Troms i september 2020.
DKS Troms og Finnmark – Skoleinfo

2.  Godteriskulpturverkstedet med   Vilde Löenborg Blom – Kunstnerpresentasjon og verksted  – 90 minutter
Godteriskulpturverkstedet er et sanselig verksted der elevene blir invitert inn i Vildes kunstnerskap som tar utgangspunkt i spiselige materialer, og da særlig søtsaker. Klasserommet forvandles til atelier og her får elevene lage skulpturer med materialer som marsipan, bolledeig, smågodt og konditorfarge — materialer de kjenner godt fra før, men fra en annen sammenheng. Under verkstedet vil fokuset ligge på lek og materialutforskning, heller enn å lage noe spiselig. Men det er slett ikke uspiselig på noen måte!

3. Får ikke sove! Kunstnerpresentasjon og verksted  med  Glasskunstner Cathinka Mæhlum og tekstilkunstner/designer Sylvia Henriksen
Elevene lager hver sin bekymringsdukke, der hodet er en glassperle de har laget selv og kroppen består av gjenbruksmateriale fra redesignerens verksted. Her foregår det en annen type samtale, mellom kunstner og elev. Tenke med hendene, uttrykke seg i et språk som kunsthåndverkere kan mye om.  Her skjer en stille kommunikasjon og refleksjon rundt slikt som er vanskelig å tenke på – gjennom å bruke hendene til å forme en dukke som kan ta imot alle store og små bekymringer som kan ta mye plass inni oss.  Bekymringsdukken kan for eksempel ligge under hodeputen – etter at du har fortalt den det du tenker på.

4. Remote Freedom – «Ett sted om gangen» –  Kunstnerpresentasjon, verksted og digital formidling
Ingeborg Augunset, Marit Silsand, Sanjey Sureshkumar, Hamid Waheed
I prosjektet “Ett sted om gangen” kan elever fra ungdomsskole/VGS-trinn kommunisere med elever fra helt andre miljøer og steder i sitt eget land – gjennom gruppen Remote Freedom som består av fire unge kunstnere med ulik bakgrunn og praksiser, basert i Lofoten og Oslo.
Med “STED/PLASS” som tematisk utgangspunkt, jobber man med elevenes idéer, tanker og meninger gjennom de uttrykkene de fire kunstnerne representerer: video/film, tegning, animasjon, foto og tekst.
Ambisjonen er at verkstedene skal gi elevene anledning til å vise, videreutvikle og utveksle stedsskildringene med kunstnerne og elever andre steder i landet – gjennom digitale verktøy og en felles digital plattform. Målet er å gi elevene nye, kreative verktøy til mestring i skolehverdagen og å bygge broer mellom landsdeler, kulturer og miljøer.  Elevene får innblikk i fire kunstnerpraksiser og de utforskende metodene de ulike kunstnerne bruker for å skape.  Dette er en invitasjon til aktivitet der prosessen er viktigere enn resultatet
«Så mye har dere ALDRI lært i en formingstime før! Og nå har vi ting vi kan jobbe videre med i LANGE TIDER. Tusen takk!», utbrøt en svært fornøyd lærer

Kunstnermøte med Anders Sunna.  Forelesning/samtale 60 – 90 minutter  og mulighet for verksted etter avtale.
Kunstnermøtet med Anders Sunna er møtet med en nytenkende, annerledes, ung, politisk og modig samisk kunstner. «Min kunst er basert på mine egne erfaringer, min familie, reindrift og samisk historie. Min kunst er politisk orientert og er annerledes enn vanlig samisk kunst, som skaper vakre, fredfylte og eksotiske bilder av samer. Jeg vil fremheve virkeligheten som den er, inkludert de fordommer og den undertrykkelse som jeg og andre samer er utsatt for hver dag» (Anders Sunna 2009). Anders Sunna forteller om valg han har gjort som kunstner, han viser bilder fra egen produksjon, og inviterer til samtale. Kunstneren kan også gjøre en workshop med elevene – etter avtale.  Elevene får da prøve noen av de metodene og teknikkene som Sunna benytter i sine uttrykk.