Passer for
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Idé
Åse Haraldsen
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Lokaler
Klasserom
Dager
2
Varighet
1 og 1/2 skoledag eller 2 skoledager
Antall elever
10
Grafikk med Åse Haraldsen

Grafikk med Åse Haraldsen

De får skjære ut bildet i platen, bruke valsen, påføre
trykkfarge, trykke prøvetrykk samt ferdig produkt og delta
i innramming av ferdig arbeid.
Elevene jobber med ideer ut fra et gitt tema av instruktør i
samarbeid med lærer.

Materiellbehov:

Noen skoler har allerede skjæreutstyr, noen trenger å supplere. Tegneblyanter. Papir til grafisk arbeid/trykking. Linoleumsplater. Valse. Trykksverte- vannoppløselig. Glassflate. Arbeidsbord til trykkingen. Plaster. Tape/ maskeringstape. Fotoapparat for å dokumentere prosessen. Rammer og passepartout til avslutning/ ferdig arbeid.

Åse Haraldsen har lang erfaring som billedkunstner med diverse utsmykninger og utstillinger.
Hun har god kompetanse innen tegning og maleri samt grafisk arbeid og har hatt flere
kurs i billedkunst samt prosjekter i Den kulturelle Skolesekken. I tillegg til sin kunstfaglige utdanning,
har hun ettårig praktisk-pedagogikk for fag-/ yrkesfaglærere.

WORKSHOP /GRAFIKK/ LINOLEUMSTRYKK
1 dag:
• Litt informasjon om den grafiske teknikken samt om temaet elevene skal jobbe med, innen selve prosessen starter med utskjæring av platene.

Etter lunsj:
• En utstilling med grafikk med nordnorsk /historisk perspektiv monteres i gang eller klasserom slik at elevene får idèer og tips.
• Etterhvert som elevene jobber, blir prøvetrykkene montert på vegg i klasserommet som en større collage. På den måten får de tørke og en får oversikt.
• De fleste elevene skjærer 2 plater/ bilder i A5 format første dag.

2 dag (=1/2 skoledag):
• Elevene fortsetter arbeidet samtidig som lærer og instruktør etterhvert monterer bildene i rammer. Hver elev får ett av sine produkt innrammet. Bildene vil bli gitt til et offentlig sted i kommunen ifall de får en fin plassering.
• Innen lunsj 2 dag vil det være avklart hvem som får gaven – skolen, eldresentret, kommunens rådhus, ei ferje/ båt ..eller..
Avslutning:
• Elevene blir avfotografert med hvert sitt bilde i hånden innen overrekkelsen finner sted.

Ved bruk av 2 skoledager til Workshop/ Grafikk:
• Blir det tid for elevene til å lage flere trykk av linoleumsplata/ platene. Fordelen med det er at de får ett bilde med seg hjem.
• Men det betyr også at elevene har flere eksemplarer av sine trykk og kan bruke de i fellesskap for salg til inntekt for en planlagt skoletur. Det blir gjerne ettertraktede flotte, små kunstverk elevene kan være stolte av.