Passer for
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Alta Museum og Nordnorsk Kunstnersenter
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnere
Marita Isobel Solberg
Anders Sunna
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Varighet
90 minutter, 2 grupper pr dag
Antall elever
30

Anders Sunna, 2012. Blodstänkt høst stig.

Med utgangspunkt i to malerier av den unge, samiske kunstneren Anders Sunna, vil samisk historie, samisk kultur og betingelser for livskraftige samisk samfunn bli belyst. Verkene aktualiserer ulike dominerende syn på den samiske folkegruppe, betingelser for samiske næringer og utfordringer i dagens samfunn.

Dette er et prosjekt som øker elevens forståelse av dagens debatter knyttet til urfolk, ressurser og rettigheter, og inkludere elevoppgaver som vektlegger læring for forståelse.
Ettersom kunst kan ha en aktiv rolle i samfunnet, kan overskride kulturelle grenser og virke samlede i mangfoldige samfunn, tar vi utgangspunkt i samisk kunst for å formidle samisk kultur og historie.

Mål

Målet med produksjonen Resignasjon? Raseri! Samisk kulturhistorie gjennom kunst er å bidra til og øke allmennkunnskapen om samisk kulturhistorie og øke bevisstheten om betingelser for dagens samiske samfunn. Kunsten vil fungere som utgangspunkt for tilnærmingen til temaet.

Gjennomføring

Anders Sunna, 2013. Kolonialismens rovdjur.

Verkene Kolonialismens rovdjur og Blodstänkt høst stig er begge arbeider som tilhører riddo duottar museats kunstsamling. Arbeidene er valgt til dette DKS-tilbudet fordi de skaper nysgjerrighet og samtidig gir fortettede fortellinger om temaet vi ønsker å aktualisere.  Bare ved å utforske bildenes fortellinger legges et godt utgangspunkt for elevers egen oppdagelse av stadig nye deler av den samiske kulturhistorie.

Kunstneren Anders Sunna er av reindriftsfamilie, familien har hatt en 40-årig konflikt om næringsutøvelsen med myndighetene.  Dette har Sunna vokst opp med og sier at familien har drevet geriljareindrift som overlevelse. I kunsten aktualiseres utfordringer innenfor reindrifta og for det samiske folk, personlig, regionalt/nasjonalt og globalt. Sammen med Sunnas personlige historie oppfordrer verkene til identifikasjon og refleksjon, dette vil elevoppgavene/-aktivitetene ta utgangspunkt i.

Elevene får både studere kunstverkene og utfordres til egen aktivitet, med collage, individuelt eller i grupper.

Formidler: Marita Isobell Solberg
Les mer om Andres Sunna: http://anderssunna.com/

 

Aktuelle kompetansemål for fagene historie og samfunnsfag, ungdomstrinnet:

  • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine
  • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Om kunstneren

SUNNAAnders Sunna er fra Pajala i Nord-Sverige. Han begynte å male som 10-åring, etter at han fikk farger og pensler av sin morfar, som selv malte mye.

Som 14-åring fikset han sin første utstilling i Folkets Hus i Pajala. Bildene var Picassoinspirerte, med mange samiske symboler. Allerede da begynte han å skildre sin families historie gjennom sin kunst.

Rundt 2006 begynte han å eksperimentere med collageteknikk og gikk seinere over fra lerret til bland annet mdf- og kryssfinérplater, som gir mulighet for å arbeide med bilder i store dimensjoner.
Om formidleren

Kunstner og formidler

marita-solberg-portrettMarita Isobel Solberg er samisk kunstner og musiker. Hun er oppvokst i Manndalen i Troms. Hun er utdanna fra Nordland kunst- og filmfagskole og Kunsthøgskolen i Oslo.
I sine egne verk arbeider hun med keramikk og metall, ofte i forbindelse med installasjoner og/eller performance hvor andre elementer som lyd/musikk, tegninger, prosjekterte bilder blir tatt i bruk.

–>

Formidler er kunstneren Marita Isobel Solberg.

 

Kunstnerprofiler

Marita Isobel Solberg

Marita Isobel Solberg er en musiker og billedkunstner som arbeider med musikk, lyd, performance og installasjoner.

Anders Sunna

Anders Sunna er fra Pajala i Nord-Sverige. Han begynte å male som 10-åring, etter at han fikk farger og pensler av sin morfar, som selv malte mye.