Passer for
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Vibeke Emilie Steinsholm
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnere
Vibeke Emilie Steinsholm
Lokaler
Klasserom
Gymsal
Aula
Dager
1
Varighet
30 minutter forestilling + samtaletid etter avtale
Antall elever
30
DKS_vibeke_steinsholm_redepption_works_4

Redemption works kan tilpasses ulike historiske hendelser og kulturminner. Prosjektet er egnet for lokal tilpassing.

 

Performance i Vardø, november 2015

Performance i Vardø, november 2015

Eksemplet Vardø og hekseprosessene på 1600-tallet

Denne installasjonen og performancen er laget i forbindelse med et seminar i Vardø som omhandlet traumatiske kulturminner. Seminaret hadde utgangspunkt i Heksemonumentet på Steilneset ved Vardø. Minnestedet består av en minnehall tegnet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor, samt et flammehus med en skulptur av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois.
Dette er et vakkert og alvorlig monument over alle de som ble dømt og brent som trollfolk og hekseri Finmark på 1600 tallet. Monumentet holder fram enkeltsjebner i en vannvittig prosess der nabodom og bygdesladder fikk utfolde seg og hvor rådende makt ideologier og personer fullførte den grusomme dommen av uskyldige mennesker. Alt for mange måtte bære skammen og den fysiske smerten over å ha blitt beskyldt og dømt for hekseri.

 

Performance, 3 fortellinger og håndverk

Performancen inneholder håndverkshandlinger og 3 fortellinger hvor jeg potretterer 3 jenteskjebner i tre forskjellige tider. Mari fra 1600 tallet, som ifølge rettsprotokoller fra hekseprosessene ble benådet fordi hun var et wannkundig barn, men som måtte gå igjennom de samme ”pinlige” forhør og prøvelser som de voksne kvinnene. Louise som vokste opp i fransk borgerskap og som måtte leve med denne tidens fortielser rundt patriarkenes/ fedrenes seksuelle lyster. Den tredje fortellingen viser inn i mine egne erfaringer som barn, hvor det ikke fantes et språk for overgrepserfaringer. og hvor sosiale konserverende mekanismer i små samfunnet gjorde at overgrep nok kunne anes, men aldri erkjennes og brytes.
På denne måten ønsker jeg å løfte traumeerfaringer og mulig overlevelse opp som et tema som også gjelder for mennesker i dag.
Håndverkshandlingene er å rekke opp en barnegenser, reparere personlige tekstiler og brodere ord som kan gi mening og kanskje håp i denne sammenhengen. Jeg bruker fargene rødt, hvitt og koksgrått. Skyggeformer er en viktig del av installasjonen. Fortellingene framføres mens jeg strikker, rekker opp og broderer.

Det lokale museet som arena

Redemption works egner seg godt som et samarbeidsprosjekt mellom skole museum. Performansen kan knyttes til et tema som museet ønsker å sette fokus på.
Overgrep mot enkeltindivider og grupper har funnet sted i mange samfunn og skjer fortsatt.
Vibeke Steinsholm kan tilpasse sin performance til den lokale vinklingen.