Passer for
Grunntrinn
Idé
Janna Thöle Juul
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnere
Janna Thöle-Juul
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Varighet
90 minutter
Antall elever
20

Eksperimentering, utforsking — mange overraskelser og oppdagelser.

Elevene jobber både på egen hånd og med individuell veiledning.

Monotypi betyr at det kun kan lages ett trykk av hvert motiv.
Eksperimenteringen foregår på glass eller pleksiplater som valses inn med farge. Elevene tegner, skraper og lager bilder med ulike redskaper. Bildet overføres til papir før platen valses inn på nytt – for nye forsøk.
Arbeidsformen gjør det mulig å gjennomføre mange forsøk – forandre og forbedre – gjøre nytte av egne erfaringer – lære gjennom prøving og feiling.