Passer for
Mellomtrinn
Idé
Espen Tollefsen
Produksjon
Espen Tollefsen/Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnere
Espen Tollefsen
Lokaler
Klasserom
Arbeidsrom
Dager
1
Varighet
2 verksted pr dag
Antall elever
30
skolesekk_andenes_0620


Foto: Espen Tollefsen

Espen Tollefsen, fotograf fra Andøya, bosatt i Oslo, lar elevene komponere med elementer fra hans egne arbeider. Først får de en kort og svært begripelig innføring i Kubismen. Så dikter de selv.

Lag spilleregler for deg selv!

En kort introduksjon med kunstnerens egne collager og eksempler fra andre kunstnere.
– Hvordan bruke collage til å lage en tolkning og et personlig uttrykk, og hvilke teknikker kan brukes? og hvilke begrensninger skal vi sette? Stillord: Lag spilleregler for deg selv.

Komponer med kunstnerens bilder

-Elevene får hver sin pakke med 24 foto som de skal bruke til å skape sitt eget bilde.
-Collagene skal bestå av rektangler, skjæres ut fra materialet kunstneren tar med og limes opp på kartongen. Eleven bestemmer størrelser, antall og sammensetning.

Presentasjon og utstilling

-Collagen lages av hver elev på A3 ark som enten kan monteres sammen til et stort bilde eller presenteres som enkeltbilder .

Utstilling

Kunstnerprofil

Espen Tollefsen

Jobber med med fotobasert prosjekter og kunst til offentlige og private rom.