Passer for
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Isak Gjertsen
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Lokaler
Klasserom
Dager
1
Varighet
Lengden for kurset kan tilpasses alt fra en dag opp til en uke. Opplegg som passer skolens behov avtales med instruktør.
Antall elever
10
Formidling Kurs i Klassisk tegnefilm Isak Gjertsen

Elevene tegner enkle figurer og gir disse liv gjennom små og store forandringer på
arkene. Figurene behøver ikke være fint tegnet. Tvert imot! Ser de rare ut, blir det morsommere når
de beveger seg!
Gjennom enkle øvelser blir elevene kjent med arbeidsmetoder og utstyr. Målet er at med færrest
mulig tegninger gi liv til en tegnet figur, slik at deltakerne umiddelbart ser resultater. Etter øvelsene
lager hver elev en film på egen hand og gis invididuell veiledning. Elevene tegner på spesialkonstruerte
lysbord tilpasset profesjonelt animasjonspapir (inkludert i materialpakken).

Materiellbehov:

Instruktøren tar med alt av nødvendig utstyr og materialer. Det er ingen krav til forberedelser fra skolens side.

Lokaler:

Vanlig klasserom med videoprosjektør og lydanlegg. Klasserommet bør kunne blendes
Tegningene fargelegges før de fotograferes under kamera. Etter redigering og lydlegging vises
resultatet på storskjerm, gjerne i forbindelse med en fellesvisning for hele skolen.