Nordnorsk kunstnersenter organiserer, tilrettelegger og produserer tilbud til Den kulturelle skolesekken. Aktive kunstnere og kunsthåndverkeres praksis er utgangspunkt for de fleste av våre prosjekter for barn og unge. Kunstnere i vårt nettverk holder worshops/kunstverksteder, presentasjoner av egne arbeider, lærerkurs og leverer turneproduksjoner for Nordland, Troms og Finnmark.

Vi har kunstnere som representerer alle kunstuttrykk, fra klassisk maleri til performance og elektronisk støy.

Hva har vi gjort?

Les om spennende prosjekt vi har gjennomført . La deg inspirere og ta kontakt for mer informasjon.

Prosjekt vi formidler: