Nye styremedlemmer i Nordnorsk kunstnersenter

Endringer i senterets styre etter årsmøtet 8. mars og ny oppnevning fra fylkeskommunene

Endringer i NNKS-styret

Etter årsmøtene i senterets eierorganisasjoner Norske kunsthåndverkere Nord-Norge og Nordnorske bildende kunstnere 7. mars, samt nye oppnevninger fra Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner har NNKS fått to nye styremedlemmer, samt tre nye varamedlemmer.

Samtidig er det stor kontinuitet i styret, der Silja Skoglund fortsetter som leder, og Sigrid Høyforslett Bjørbæk som nestleder. Ny i styret er Kåre Grundvåg, billedkunstner fra Tromsø, som overtar etter Vibeke Steinsholm, som gikk ut av styret etter endt styreperiode på fire år. Grundvåg og ny vara Linn Rebekka Åmo, kunstner fra Bodø, er valgt av medlemmene i Nordnorske bildende kunstnere. Norske kunsthåndverkere Nord-Norge valgte Marsil Andjelov Al-Mahamid som ny vararepresentant til NNKS-styret, etter Inger Blix Kvammen, som gikk ut etter endt styrerperiode. Alle ble valgt etter valgkomiteens innstilling.

Ny som fast styremedlem er også Tone-Helen Toften, som overtar Hanne Hammer Stiens plass i styret. Toften er oppnevnt til styret av Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner, og har allerede sittet en periode som vara i styret. Toften er direktør ved Kulturfabrikken i Sortland, og har tidligere blant annet vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, samt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Gunvor Guttorm er oppnevnt som vara for Toften. Guttorm er professor ved Samisk høgskole I Kautokeino, og har tidligere vært høgskolens rektor.

Styret i Nordnorsk kunstnersenter

Silja Skoglund, styrets leder (NKNN)
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, styrets nestleder (NKNN)
Kåre Grundvåg, styremedlem (NNBK)
Jet Pascua, styremedlem (NNBK)
Berte T. Ynnesdal, styremedlem (ansattes representant)
Tone-Helen Toften, styremedlem (Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner)
Ørjan Arntzen, styremedlem (ekstern representant)

Linn Rebekka Åmo, varamedlem (NNBK)
Arnold Johansen, varamedlem (NNBK)
Brith Hennie Halvorsen, varamedlem (NKNN)
Marsil Andjelov Al-Mahamid, varamedlem (NKNN)
Gunvor Guttorm, varamedlem (Finnmark, Troms, Nordland fylkeskommuner)
Øivind Skjerve, varamedlem (ekstern representant)

Om styret her