Ny styreleder og nye styremedlemmer i NNKS

Silja Skoglund er ny styreleder i Nordnorsk kunstnersenter

Nordnorsk kunstnersenter avholdt årsmøte 10. mars. Etter konstituering av styret er Silja Skoglund kunstnersenterets nye styreleder, hun avløser Cecilie Haaland, som har vært styreleder de seneste fire årene. Sigrid Høyforslett Bjørbæk går inn som styrets nestleder.

Fra 2019 er styret i NNKS utvidet med en ekstern representant. Ørjan Arntzen ble, tråd med nominasjonskomiteens innstilling, valgt inn til dette vervet. Hans vara er Øivind Skjerve.

Fra 2019 er dette styret i NNKS:

 • Silja Skoglund, styrets leder (NKNN)
 • Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, styrets nestleder (NKNN)
 • Vibeke Emilie Steinsholm, styremedlem (NNBK)
 • Jet Pascua, styremedlem (NNBK)
 • Berte T. Ynnesdal, styremedlem (ansattes representant)
 • Hanne Hammer Stien, styremedlem (Finnmark, Troms, Nordland fylkeskommuner)
 • Ørjan Arntzen, styremedlem (ekstern)

 

 • Irene Rasmussen, varamedlem (NNBK)
 • Arnold Johansen, varamedlem (NNBK)
 • Brith Hennie Halvorsen, varamedlem (NKNN)
 • Inger Blix Kvammen, varamedlem (NKNN)
 • Tone Toften, varamedlem (Finnmark, Troms, Nordland fylkeskommuner)
 • Øivind Skjerve, varamedlem (ekstern)

(NKNN= Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, NNBK=Nordnorske bildende kunstnere)