Ny medarbeider ved kunstnersenteret

Karolin Tampere er engasjert som kurator og prosjektleder ved Nordnorsk kunstnersenter ut 2018

Karolin Tampere er ansatt i et engasjement ved NNKS ut 2018. Tampere går inn som en del av den faglige staben ved kunstnersenteret, og vil bidra til å styrke senterets arbeid med utstillinger, gjesteatelierprogrammer, kunstprosjekter og andre deler av virksomheten.

Kunstnersenterets daglige leder, Svein Ingvoll Pedersen, forteller at det var stor interesse for det utlyste engasjementet, med mange svært godt kvalifiserte personer blant de 29 søkerne.

Karolin Tampere. Foto: Kenneth Varpe

Karolin Tampere. Foto: Kenneth Varpe

Om Karolin Tampere

Karolin Tampere er billedkunstner og kurator og har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. for Visuell Kunst og De Appel Curatorial Training Program, Amsterdam. Parallelt med egne prosjekter har hun skrevet for publikasjoner, undervist ved kunsthøgskoler og samarbeidet med visningsrom i Norge og internasjonalt. Mellom 2006 – 2011 initierte hun performance-serien I LoveYourWork på Landmark, Bergen Kunsthall for å presentere nye arbeider av kunstnere som ofte jobbet i kryssningspunktet mellom visuell kunst og musikk. I 2003 ble det pågående samarbeidet RAKETT med Åse Løvgren initiert, og siden 2004 har hun (med Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm) vært del av kunst og økologi prosjektet Sørfinnset Skole / The nord land i Gildeskål. Med akcg og Anna Ahlstrand initierte hun gruppen Arbeidslaget som sammen ledet Konsthall C i Stockholm.

Siden 2015 er hun del av Ensayos, et tverrfaglig prosjekt i flere deler, startet av kurator Camila Marambio med ankerpunkt i sør Chile. I Ensayos studerer og engasjerer seg kunstnere, samfunnsvitere, filosofer og naturvitere i tema knyttet til politisk økologi. Arbeidet er motivert av at ett område, på tross av å være en utkant, kan fungere som et kulturelt og geografisk utgangspunkt for spekulasjon og øvelser innen biologisk og etisk praksis. I samarbeid med Randi Nygård jobber hun med Ensayo#4 som fokuserer på forvaltning av hav og kystlinjen. Forskningsområdet fra Tierra del Fuego i sør er utvidet til deler av den norske kystlinja, Melbourne og New York, og tar form som utstillinger, forelesinger, performance, residency og lyd. I november blir boka Dei viltlevande marine resursane ligg til felleskapet gitt ut. Den tar utgangspunkt i paragraf 2 i den norske havressursloven og inneholder dikt, essays, artikler og bidrag fra kunstnere.