Nordnorsk Kunstnersenter lager årets Festspillutstilling

Publikum kan glede seg til et møte med fabulerende og sanselig kunst som vil overraske og utfordre.

Kunstnersenterets kuratorer

Det er kunstnersenterets kuratorer Karolin Tampere og Torill Østby Haaland som lager utstillingen. De var begge en del av kuratorgruppa for LIAF – Lofoten internasjonale kunstfestival – 2019, som ble tildelt Kunstkritikerprisen for beste utstilling i Norge.
– Et tematisk utgangspunkt for utstillingen er ulike arters måter å være i verden på, og det komplekse forholdet mellom dem. Dette åpner opp for kunst som overrasker gjennom fabulering, sanselighet og overraskende sammenstillinger, forteller Tampere og Haaland.

Åtte dager med kunst for alle sanser

Festspillutstillingen vil i år vise både helt nye og eldre verk av en rekke kunstnere fra nordområdene, andre landsdeler og andre land. Et rikholdig program med performance, presentasjoner og samtaler vil foregå under utstillingsperioden i Galleri Nord-Norge.
– Vi er strålende fornøyde med å ha signert denne samarbeidsavtalen med NNKS, og gleder oss til å presentere resultatet av arbeidet i juni. Karolin Tampere og Torill Østby Haaland er begge to veldig spennende kuratorer, og festspillpublikummet kan glede seg til å oppleve et bredt spekter av kunst fra nord – og selvfølgelig et program som skaper rom for samtale og refleksjon, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Tradisjonsrik utstilling

Det er en veletablert tradisjon at det ikoniske Galleri Nord-Norge i Harstad fylles med kunst under Festspillene i Nord-Norge. Shwan Dler Qaradaki presenterte politisk kunst i 2016, Nordnorsk Kunstmuseum og The Anchorage museum presenterte Subsistence i 2017, UiT Norges Arktiske museum skapte Institutt for Natur og Kunst i 2018, mens kuratoren Carola Grahn sto bak utstillingen Native@Home i 2019. I 2020 ble for første gang utstillingen presentert på høsten, og da med The Icelandic Love Corporations perspektiver på Harstadkunstneren Ragnhild Kaarbø, kuratert av Ingeborg Annie Lindahl.

– Vi har mye felles med Festspillene i synet på arbeid med kunst i vår region og forholdet mellom det regionale og det globale. Jeg er utrolig glad for dette samarbeidet med Festspillene, som gir oss muligheter til å bruke kunnskap og nettverk i arbeid med mer ambisiøse utstillinger, sier daglig leder hos NNKS, Svein Ingvoll Pedersen.


Om Nordnorsk Kunstnersenter – www.nnks.no
Nordnorsk kunstnersenter er et senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge med et regionalt og internasjonalt perspektiv. NNKS har administrasjon og galleri i Svolvær, Vågan kommune, Lofoten. NNKS er kunstnerstyrt, eierne er Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). LIAF og NNKS mottar tilskudd fra Kulturrådet, Vågan kommune og Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Om Festspillene i Nord-Norge – www.festspillnn.no
Festspillene i Nord-Norge har siden 1964 vært en sentral aktør innen utvikling, presentasjon og produksjon av kunst for og fra nord. Festivalen presenterer årlig rundt 200 arrangement med om lag 30 000 besøkende. Festspillene har et særlig ansvar for å utvikle nye produksjoner fra nord og er en proaktiv co-produsent for det arktiske kunstfeltet. Festspillenes fremste mål er å styrke det nordlige kunstfeltet og bidra til å fremme kunstens plass i utviklingen av framtidens nord.

Kontaktinfo for presse

Svein Ingvoll Pedersen, telefon 41 62 45 49
Ragnheiður Skúladóttir, telefon 96 00 92 00

Foto: Fra venstre: Karolin Tampere og Torill Østby Haaland.
Foto av Tampere: Kenneth Varpe. Foto av Haaland: Dan Mariner.