Nordland fylkeskommunes reisestipend

Nordland fylkeskommune tildeler hvert år ett eller flere reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland.

Kunstnere bosatt i Nordland fylke kan søke stipendet. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene. Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering, avhengig av reisens kostnad.

Nordnorsk kunstnersenter fungerer som sekretariat for tildelingskomiteen og står for utlysning av stipendet.

Søknadsfristen er normalt i desember.

Søknaden sendes til post@nnks.no eller Nordnorsk kunstnersenter, Boks 285, 8301 Svolvær.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Fullstendig utfylt søknadsskjema, inkludert budsjett og finansieringsplan
  • Kortfattet prosjektbeskrivelse med prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side)
  • CV
  • Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet – digitalt
  • Kunstnere som er tildelt GI, eller mottar arbeidsstipend fra Staten, kan ikke tildeles reisestipend