Nordnorsk kunstnersenter har hånd om Nordland fylkes reisestipend. I år kom det inn flere søknader enn på lenge. Det kan tyde på at behovet for faglig påfyll og viljen til utforskning er ekstra stor i disse tider. Seks kunstnere fikk tildelt stipend for reiser som, hvis alt går etter planen, vil gå til både fjern og nær. Cecilie Haaland fra Henningsvær får 35 000 til en reise til Arita i Japan, for å fortsette sin utforskning og arbeid med porselensindustrien i denne byen. Ina Otzko fra Sandnessjøen får 35 000 for en reise til New York for å fordype seg i Deep Listening. Nina Beyer fra Ballstad får 15 000 for å jobbe med silketrykk og få nye impulser ved Thou Trykk i Stavanger. Scott Thoe fra Stamsund får 10 000 for en reise til Syktyvkar i Russland i forbindelse med et skulpturprosjekt han er i ferd med å avslutte der. Vebjørg Hagene Thoe fra Stamsund får 20 000 for en reise til Finnmark for å undersøke problemstillinger knyttet til kolonialisme. Åse Liva Hauan fra Vega får 15 000 for en reise som er planlagt å gå til Værøy, Røst, Tromsø, Vadsø og Vardø. Der skal hun videreutvikle sitt fokus på fugletematikk, som er viktig i hennes kunstneriske virke.

Vi krysser fingrene for at alle reisene blir mulig å gjennomføre etter hvert, og ønsker kunstnerne lykke til på ferden.

Bilde: Still fra videoen Walking in China – in Japan av Cecilie Haaland

Komiteen for Nordland Fylkes Reisestipend 2021 besto av Philipp Spillmann (Norske Kunsthåndvere Nord-Norge) og Ingeborg Annie Lindahl (Nordnorske Bildende Kunstnere).

Nordnorsk kunstnersenter administrerer ordningen på vegne av Nordland fylkeskommune.