LIAF – Lofoten internasjonale kunstfestival 2022

Til kunstnere i Nord-Norge

Invitasjon til innsending av portfolio

Kuratorer for LIAF 2022 er Francesco Urbano Ragazzi.

Som en del av sitt forarbeid til festivalen ønsker kuratorene å bli bedre kjent med kunstscenen i Nord-Norge, og inviterer derfor – i samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter som organiserer LIAF – kunstnere bosatt i Nord-Norge til å sende inn en portfolio som presenterer kunstnerisk praksis.

LIAFs kuratorer skal gi arbeids- og produksjonsstipend til fire kunstnere i regionen, for å gi mulighet til å arbeide fram nye kunstverk til LIAF 2022. Innsendte portfolioer vil være et viktig grunnlag for kuratorenes arbeid med disse stipendene, men er også en del av kuratorenes forarbeid til det brede spekteret av aktiviteter som kommer til å inngå i LIAF 2022.

Francesco Urbano Ragazzi oppfordrer alle kunstnere, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion, alder, funksjonsvariasjoner, kjønn og legning.

For mer info om LIAF og kuratorene Francesco Urbano Ragazzi se www.liaf.no.

Portfolioen må være på engelsk, og skal inneholde:

  • beskrivelse av kunstnerisk praksis (maks 3000 tegn inkludert mellomrom)
  • relevant billedmateriale (maks 8 foto med billedtekster. Film- og lydfiler og evt. materiale på nett legges ved som lenker i søknaden)
  • cv

Portfolioen skal leveres som ett pdf-dokument, sendt per epost til: application@liaf.no

Innsendingsfrist: 3. juni 2021

Merk at det kun er kunstnere bosatt i Nord-Norge som kan sende inn.


LIAF og Bodø 2024 Europeisk kulturhovedstad samarbeider for å styrke LIAFs regionale aktivitet og kunstlivet i nord.

Illustrasjon: Detalj fra Anna Ådahls installasjon Impossible Image, LIAF 2015. Installasjon med skulptur og video. Foto: Kjell-Ove Storvik