KUNSTNERSENTERETS ÅRSMØTE 2018

Finner sted i Bodø 11. mars

TIL MEDLEMMER I

NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE
OG NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE NORD-NORGE

Du innkalles med dette til Nordnorsk kunstnersenters årsmøte
søndag 11. mars 2017 kl 0900-1200.

Møtet avholdes på Thon Hotel Nordlys, Bodø.

Saker du vil fremme for årsmøtet må være kunstnersenterets styre i hende senest 10. februar 2018, og må være sendt inn per epost til post@nnks.no eller per post til Nordnorsk kunstnersenter.

For praktisk informasjon vises til kunstnerorganisasjonenes (NNBK og NKNN) innkallinger.

Årsberetning og sakspapirer publiseres her to uker før årsmøtet:

Årsberetning og dokumenter

 

Cecilie Haaland
Styreleder Nordnorsk kunstnersenter