Billedkunstner -tegner og grafisk designer/ Faglærer -pedagog og kunstformidler med ulike prosjekter i inn- og utland samt prosjektet \"Bilder og Blues\"/ 45 år som utøvende. Medlem av NBK-NNBK-NT

  • Medlem NNBK

Svein Arild Berntsen er født i 1950, og har sine røtter fra Stavanger og Jæren, men har de senere år vært bosatt på Senja i Troms med eget atelier.I over 45 år har han jobbet aktivt som profesjonell kunstner i inn- og utland. Også med dialog av  ulike prosjekter og kunstuttrykk.

Kunstneren sier selv: \»Mitt håp og mål med kunsten min, er at den skal kunne løfte og inspirere publikum gjennom mørketid og grå hverdager. Ved hver utstilling prøver jeg å \»gå ut på dypere vann\», og hente tilbake lys og energi fra livets svartblå bakteppe. Mine sterke ekspressive farger er klanger, inntrykk og inspirasjon  hentet fra naturen, mennesker rundt meg, og ikke minst i dansen og den blå musikken.

Mine kunstneriske ideer og tanker kommer gjerne først gjennom mine skisser og min strek-Streken min har den innerste kontakt med min intuisjon-hjerterøtter-bakkekontakt og min såkalte  livsbejaende fantasi   Videre har Akrylteknikken  utviklet seg og modnet gjennom mitt livsløp og erfaring. Jeg maler vanligvis på lerreter, men har og malt med akryl på trematerialer ved flere større utsmykninger
Hos kunstneren Lars Hertervig har jeg hentet inspirasjon til blå-tonene. \»Denne indre medvinden og skaperkraften\» .Kraften man får i dialog og møte med nye kulturer og andre skapende mennesker, har vært god å ha i alle disse årene. Til slutt må jeg håpe på at bildene vil utfordre deg, og gi deg en positiv energi framover.

Svært få kunstnere her nordpå jobber med kirkeutsmykninger- men som  kunstner har jeg tatt denne viktige utfordringen og jobbet med utsmykking av kirkebygg nordpå og sørpå. Gjennom pilgrimsvandring i Spania og studier av Ikon-kunst i Russland -så har dette vært stor inspirasjon til å skape sakrale motiver. Helt tilbake til 1998 ble jeg invitert av Vågan menighet til å skape en \»Korsveiutstilling\» for å markere kirkens(\»Lofotkatedralens\») jubileum. Stor respons og sterkt budskap var tilbakemeldingene.

Denne utstillingen (ikke salgsutstilling-Kunstners eie) har videre blitt brukt i mange kirker i Nordland og Troms. Denne påsken blir den stillet ut  i Tranøy kommune her på Senja. Videre ser dere i billedgalleriet utsnitt av alterbildet som ble bestilt av Kirkens Bymisjon i Tromsø-til  kapellet , og  jobbet et år med utsmykking av Reindalen Kirke her på Senja- Stor utfordring…og sterkt å vite at kirkeutsmykninger kan gi håp og styrke, og  at kunsten overgår våre jordiske liv.

Undertegnede jobber videre i 2021 med større utstilling på Finnsnes-En duo-utstilling sammen med Andenes-kunstneren Bent Aune.(Samarbeidsprosjekt mellom Senja og Andøy kommune(«Sporløft)juli-august 2021/Salgsutstilling

 


Utdannelse
Utdannet som tegner og grafisk designer/Stavanger

Faglærer og pedagog i kunstfag og kunstformidling./Statens Lærerskole i Forming Notodden

45 år som utøvende kunstner-formidler .(aktiv som bluesmusiker gjennom generasjoner )

Utstillinger
Separatutstilling ulike antall fra 1975 -2020 (kontakt kunstner for videre info)

Kan nevne : Høstutstillingen-Vestlandsutstillingen-\»Nordnorsken- FINN/Harstad Festspillutstiller-

Berlin 1990…og Kunming i Kina 2016.

1995 Lenvik Kulturhus, Finnsnes, Troms
1992 FINN- festspillutstiller, Harstad, Troms
1992 Notodden Bluesfestival, Notodden, Telemark
1990 Norske Kulturdager, Berlin, Tyskland
1990 Galleri Lily, Narvik, Troms
1989 Hammar Konstförening, Hamar, Hedmark
1987 Tromsø Konstförening, Tromsø, Troms
1986 Ped. utstillinger, Senja og Midt- Troms
1982 Galleri Miniatyr, Harstad, Troms
1981 og 88 Harstad Konstförening, Harstad, Troms
1981 Målselv virke, Målselv, Troms
1981 Galleri Paletten, Tromsø, Troms
1977 UKS, Oslo, Debut
1975 Galleri 71, Tromsø, Troms
1973- 85 Flekkefjord, Moi

Gruppe-/kollektivutstilling

1975- 2017 Ulike utstillinger-også gjennom Art-Senja/Midt-Troms event. kontakt kunstner)
2002 Galleri Lofotveggen, Ballstad, Nordland
2000 og 2001 Senja- utstillingen
1998 Sola Kulturhus osv.
1994 OL-utstilling, Nordnorsk kulturprofil, Hammar Amfi, Hamar, Hedmark
1993- 95 Midt- Troms Konstförening, Troms
1985 FINN – Senja markeringsdistrikt, Senja, Troms
1984 Tromsø Konstförening, Tromsø, Troms
1982- 92 Galleri Miniatyr, Harstad, Troms
1981 UKS, Oslo
1980 Landsutstilling for Kirke og Kunst, Trondheim, Sør- Trøndelag
1977 og 90 Oslo Konstförening, Oslo
1976- 79 Utstillinger, Egersund, Moi og Flekkefjord

Innkjøp
2002 Narom – Andenes Rakettskytefelt
1992 Notodden Kommune, administrasjonsbygget, Notodden, Telemark
1992 Troms Fylkeskommune/ Festspillene i Nord- Norge
1978 Flekkefjord Kunstforening
1978 Lundheim folkehøgskole
1977 Oslo Kommunale Samlinger

Utsmykking

Reindalen Kirke, Utsmykning innvendig og utvendig, Senja

Kapell- Kirkens Bymisjon i Tromsø

Finnsnes Kirke/Menighetssal
1995 Revheim virke, Stavanger, Rogaland, Triptikon- malerier
1995 Polarbadet, Målselv, Troms. Veggmalerier
1991 Finnsnes kirke, Finnsnes, Troms. Malerier
Flere utsmykkingsoppdrag for private og offentlige bygg i Sør- og Nord- Norge

Stipend-priser

Kulturstipend- 2016

Kunstnerstipend til kulturutveksling i Kina, Kulturorganisasjonen Aeropagos

Troms Fylkeskommune
1988 Norsk Kulturråd, støtte
1988 Kulturprisen, Tranøy kommune
1985 Norsk Illustratørfonds stipend
1981 Troms Fylkes arbeidsstipend
1980 UKS arbeidsstipend

Studiereiser
Polen, Spania, USA, Tyskland, Estland, Hellas og Russland-Kina

Verv

Prosjektleder Lenvik kommune 2008-2011
1997- 2001 Kunstnersenteret i Svolvær, styremedlem
1993- 95 og 1997- 99 Midt- Troms Kunstforening , leder
SKINN, styremedlem 1 år
NNBK, styremedlem i 4 år
NNBK, kontrollutvalg i 4 år