"Menneska har til alle tider bygd sin kultur ut frå ein felles identitet – det å være eit menneske ".Sissel Stangenes

  • Medlem NNBK