Født og oppvokst; Harstad 7.9.1966 Kunstnerfelleskap; KunstSkansen, Blaker Skanse

  • Medlem NNBK

Kontrastene og samspillet mellom linjer og form er min måte å forstå verden på. I min kunst går det en rød tråd basert på linjen og form som formale virkemidler; fra jeg deltok på Østlandsutstillingen i 2012 med et maleri av en ensfarget skyform, til mitt linje-prosjekt som består av en serie monotypier, tegninger, malerier og skulptur med fokus på linjen. Jeg er opptatt av filosofiske betraktninger knyttet til vår menneskelige eksistens, og i min kunst utforsker jeg ulike problemstillinger knyttet til vår eksistens og verden vi lever i.

 


MEDLEMSKAP:
NBK Norske Billedkunstnere

NNBK Nordnorske Billedkunstnere

BOA Billedkunstnerne i Oslo og Akershus

KunstSkansen Kunstnerorganisasjon

 

VERV OG RELEVANT VIRKSOMHET:
2018-p.t.    Styremedlem i Norske Kunstforeninger

2016 -p.t     Styremedlem fra BOA i kunstnerorganisasjonen KunstSkansen
2015-2017  Kunstkonsulent i kunstutvalg for Fjuk Oppvekstsenter og Blaker Bo- og Omsorgssenter i Sørum Kommune
2014            Kurator for utstillinger ved 4 institusjoner i Sørum Kommune, Den kulturelle spaserstokken

2007-2016 Kurator for årlig kollektiv kunstutstilling under SørumKulturfestival
2011-2015  Prosjektleder for årlig kunstkonkurranse under SørumKulturfestival
2013            Prosjektleder for etablering av kunstgalleri «StasjonsGalleriet» i Sørum
2012-2018 Styreleder Sørum Kunstforening
2012-2013 Styremedlem Sørum Kulturfestival
2011-2013  Styremedlem Sørum Kulturforum

 

For utstillinger, innkjøp, utdannelse mm, se link til webside med oppdatert informasjon,

 


Verk og prosjekter hos NNKS

Kunstneren i NNKS' kunsthandel, utstillinger og prosjekter